1 Így szólsz majd azon a napon: Hálát adok neked, URam, mert jóllehet haragudtál rám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engem!

2 Íme, Isten az én szabadítóm! Bízom és nem félek, mert erősségem és énekem az ÚR. Az ÚR szabadítómmá lett.

3 Örömmel merítek vizet a szabadulás forrásából.

4 Így szóltok majd azon a napon: Adjatok hálát az ÚRnak, magasztaljátok nevét, hirdessétek a népek közt nagyságos dolgait, mondjátok, hogy nagy az ő neve!

5 Mondjatok éneket az ÚRnak, mert nagy dolgot cselekedett, tudja meg ezt az egész föld!

6 Kiálts és örvendj, Sion lakója, mert nagy közöttetek Izráel Szentje!