1 Azon a napon ezt fogod mondani: Hálát adok neked, Ur am, mert bár haragudtál rám, elmúlt a haragod, és megvigasztaltál.

2 Íme, Isten az én szabadítóm, bízom és nem rettegek, mert erőm és énekem az Úr, megszabadított engem.

3 Örvendezve fogtok vizet merni a szabadulás forrásából.

4 Azon a napon ezt fogjátok mondani: Adjatok hálát az Úr nak, hirdessétek nevét! Adjátok tudtára nagy tetteit a nemzeteknek! Emlékeztessétek őket, hogy magasztos az ő neve!

5 Énekeljetek az Úr nak, mert fenséges tetteket vitt véghez, hadd tudja meg ezt az egész föld!

6 Kiálts és ujjongj, Sion lakója, mert nagy közöttetek Izráel Szentje!