1 Íme, igazságosan uralkodik a király, és a fejedelmek törvényesen kormányoznak.

2 Mindegyik olyan lesz, mint rejtek a szél ellen, mint oltalom zivatar ellen, mint patakok a száraz vidéken, mint nagy kőszál árnyéka a szomjazó földön.

3 Nem lesz zárva többé a látók szeme, és a hallók füle figyelni fog.

4 A hebehurgyák szíve fölfogja a tudományt, és a dadogók nyelve gyorsan és világosan szól.

5 Nem nevezik többé a bolondot nemesnek, és a csalárdot sem hívják nagylelkűnek.

6 Mert a bolond csak bolondot beszél, és szívében aljasságot forral, hogy istentelenséget cselekedjék, és tévelygést hirdessen az ÚR ellen, hogy az éhező lelkét éhen hagyja, és a szomjazó italát elvegye.

7 A csalárdnak csalárdak az eszközei, álnokságot tervel, hogy hazug beszéddel elveszítse az alázatosokat, még ha a szegény igazat szólna is.

8 De a nemes lelkű nemes dolgokat tervel, és meg is marad a nemes dolgok mellett.

9 Ti gondtalan asszonyok, keljetek föl, halljátok szavam, és ti, elbizakodott leányzók, vegyétek fületekbe beszédemet!

10 Szűk esztendő múltán megháborodtok, ti elbizakodottak, mert véget ér a szüret, és gyümölcsszedés sem lesz.

11 Reszkessetek, ti gondtalanok, rettenjetek meg, ti elbizakodottak! Vetkőzzetek mezítelenre, és övezzétek föl ágyékotokat zsákruhával.

12 Verjétek melleteket a szép mezőkért, a termő szőlőkért,

13 népem földjéért, melyet tüske és tövis vert föl, és az örvendező városért és minden örömteli házért.

14 A paloták elhagyottak lesznek, a város zaja elnémul, a torony és bástya barlanggá lesz örökre, ahol kedvére él a vadszamár, és nyájak legelésznek.

15 Míg végül kiöntetik ránk a lélek a magasból, és a puszta termőfölddé lesz, a termőföld pedig erdőnek látszik.

16 A pusztában jogosság lakik, és igazság honol a termőföldeken.

17 Az igazság műve békesség, és az igazság nyugalmat és biztonságot munkál mindörökké.

18 Békés hajlékban fog lakni népem, biztonságos sátrakban, gondtalan nyugalomban.

19 De jégeső hull, és ledől az erdő, és a város a mélybe süllyed!

20 Boldogok vagytok ti, akik mindenütt víz mellett vethettek, és szabadjára engedhetitek az ökrök és szamarak lábát!