1 (2) Mert íme, az Úr, a Seregek URa megvonja Jeruzsálem és Júda ellátását és támaszát, a támaszt, amelyet a kenyér és a víz jelent,

2 (3) a hőst és a hadakozót, a bírót és a prófétát, a jóst és a vént,

3 (4) az ötven ember hadnagyát, a tiszteletre méltó embert, a tanácsost, az ügyes mestert és a varázsláshoz értőt.

4 (5) Gyermekeket adok nekik fejedelemül, és sihederek uralkodnak rajtuk.

5 (6) A nép egymást nyomorgatja, egyik ember a másik ellen támad, mindegyik a társa ellen: a gyermek az öreg ellen, a becstelen a tisztességes ellen.

6 (7) Ha valaki megragadja atyja nemzetségéből való rokonát, és azt mondja neki: „Neked még van ruhád, légy fejedelmünk, és légy úrrá e romláson”,

7 (8) ez azon a napon így fog fölkiáltani: „Nem leszek sebkötöző, nincsen házamban sem kenyér, sem ruha, ne tegyetek engem a nép fejedelmévé!”

8 (9) Mert megbotlik Jeruzsálem, és elesik Júda, mivel nyelvük és cselekedeteik az ÚR ellen vannak, és dicsőséges tekintetét ingerlik.

9 (10) Arckifejezésük tesz bizonyságot ellenük, bűneikkel Sodoma módjára kérkednek, nemhogy eltitkolnák. Jaj a lelküknek, mert maguknak szereztek bajt.

10 (11) Mondjátok az igaznak, hogy jó dolga lesz, mert cselekedetei gyümölcsével élhet.

11 (12) Jaj a gonosznak, rossz dolga lesz, mert kezének cselekedete szerint fizetnek neki!

12 (13) Ó, népem! Nyomorgatóid gyermekek, és asszonyok uralkodnak rajtad. Népem! Vezéreid hitetők, és rossz útra viszik lépteidet.

13 (14) Előállt perelni az ÚR, és itt áll, hogy ítélje a népeket.

14 (15) Az ÚR ítéletre hívja népe véneit és fejedelmeit: Hiszen ti lelegeltétek a szőlőt, szegénytől rabolt holmi van házaitokban.

15 (16) Milyen dolog az, hogy népemet összezúzzátok, és a szegényeket összetöritek? – így szól az Úr, a Seregek URa.

16 (17) Ezt mondja az ÚR: Mivel Sion leányai fölfuvalkodtak, és magasra tartott nyakkal járnak, szemükkel kacsingatnak, finomkodva lépkednek, és lábukkal csengést-bongást keltenek:

17 (18) megkopaszítja az ÚR Sion leányainak fejét, és fölfedi mezítelenségüket.

18 (19) Azon a napon eltávolítja az ÚR ékességeiket, lábpereceiket, fejdíszüket és a holdacskákat,

19 (20) a fülbevalókat, a karpereceket és fátylakat,

20 (21) a pártákat, a lábláncokat, az öveket, az illatos szelencéket és amuletteket,

21 (22) a gyűrűket és orrpereceket,

22 (23) az ünneplőruhákat, a palástokat, a nagy kendőket és az erszényeket,

23 (24) a tükröket, a gyolcsingeket, a fejfedőket és a vállkendőket.

24 (25) Akkor a balzsamillat helyén büdösség és az öv helyén kötél lesz, a bodorított haj helyén kopaszság, a szép köpeny helyén zsákruha, a szépség helyén pedig homlokra sütött bélyeg lesz.

25 (26) Férfiaid fegyver által hullnak el és vitézeid harcban.

26 (27) Szomorkodnak és gyászolnak a kapukban, és kifosztva ülnek a földön.