1 Íme, az ÚR megüresíti a földet és elpusztítja, felforgatja a föld színét, és elszéleszti lakóit!

2 Olyan lesz a nép, mint a pap; a szolga, mint az ura; a szolgáló, mint úrnője; a vevő, mint az eladó; a kölcsönadó, mint a kölcsönkérő; a hitelező, mint az, akinek hitelez.

3 Teljesen kiürül a föld, és teljesen kifosztottá lesz. Az ÚR mondta ezt a beszédet.

4 Gyászol és megfonnyad a föld, elhervad és elsorvad a földkerekség, elhervadnak a föld népének nagyjai.

5 Beszennyezték a földet lakosai, mert áthágták a törvényeket, megszegték a rendelkezéseket, megtörték az örök szövetséget.

6 Ezért átok emészti meg a földet, és meglakolnak a rajta lakók. Ezért megégnek a föld lakói, csak kevés ember marad meg.

7 Gyászol a must, elhervad a szőlő, és sóhajt minden vidám szívű.

8 Megszűnt a víg dobolás, elcsöndesült az örvendezők zajongása, a vidám citeraszó is megszűnt.

9 Nem isznak bort énekszó mellett, keserű az ital az ivónak.

10 Rommá lett, elpusztult a város, zárva van minden ház, senki sem mehet be!

11 Az utcákon bor után kiáltanak, minden örömnek bealkonyult, a föld vigassága elköltözött.

12 A városból csak pusztaság maradt, kapuját romba döntötték.

13 Mert úgy lesz a föld közepette, a népek között, mint amikor az olajfát verik, vagy amikor szőlőt böngésznek a szüret elmúltával.

14 Fölemelik hangjukat, ujjonganak az ÚR nagyságának, kiáltoznak a tenger felől.

15 Ezért dicsérjétek az URat keleten, a tenger szigetein, az ÚRnak, Izráel Istenének nevét.

16 A föld széléről éneket hallottunk: dicsőség az igaznak! S én így szóltam: végem van, végem van, jaj nekem! Megcsalnak a csalók, csalárdul cselekszenek a csalók.

17 Rettegés, verem és csapda vár rád, földnek lakója!

18 Aki a rettegés hangja elől fut, verembe esik, és aki kijön a veremből, azt megfogja a csapda. Megnyílnak az egek csatornái, és megrendülnek a föld alapjai.

19 Egészen összeomlik a föld, teljesen összetörik a föld, erős rengéssel reng a föld.

20 Inogva inog a föld, miként a részeg, és düledezik, mint a kaliba, ránehezedik bűne, elesik, és nem kel föl többé!

21 Azon a napon megbünteti az ÚR a magasság seregét a magasságban és a föld királyait a földön.

22 Összegyűjti őket egy gödörbe, mint a foglyokat, tömlöcbe zárja őket, és sok nap múlva megbünteti őket.

23 Elpirul a hold, és megszégyenül a nap, mert a Seregek URa uralkodik a Sion hegyén és Jeruzsálemben, és vénei előtt dicsőséges lesz.