1 Iov a luat cuvântul și a zis:

Iov a luat cuvântul. Iov răspunde la a doua cuvântare a lui Bildad protestând împotriva lipsei de bunătate a prietenilor săi şi repetând din nou vaietele sale.


2 „Până când îmi veți întrista sufletul și mă veți zdrobi cu cuvântările voastre?

Întrista sufletul. Iov nu e stoic. Nu e insensibil la atacurile prietenilor săi. Dimpotrivă, cuvintele lui îl înţeapă, îl torturează, îi rănesc sufletul. Atacul lui Bildad fusese cel mai crud dintre toate. Răspunsul lui Iov arată cât de profund afectat este el în realitate. Bildad întrebase cât va mai dura până când Iov va înceta cu vorbirea să (cap. 18:2). Iov îi replică întrebându-l pe Bildad cât va mai continua să-l rănească.


3 Iată că de zece ori m-ați batjocorit; nu vă este rușine să vă purtați așa?

De zece ori. Expresia aceasta este probabil o cifră rotund (vezi la Genesa 31:7, vezi de asemenea Genesa 31:41; Numeri 14:22; Neemia 4:12; Daniel 1:20). Să vă purtaţi aşa. [Vă faceţi străini, KJV]. Ebr. tahkeru, care apare doar aici. Sensul nu e sigur. Alte sensuri posibile sunt: "mă nedreptăţiţi", "vă purtaţi aspru cu mine".


4 Dacă am păcătuit cu adevărat, numai eu sunt răspunzător de aceasta.

Am păcătuit. Nu neapărat o recunoaştere a vinovăţiei morale, ci a limitelor omeneşti.

Eu sunt răspunzător. Probabil că înseamnă "nu fac rău nimănui decât mie însumi".


5 Credeți că mă puteți lua de sus? Credeți că mi-ați dovedit că sunt vinovat?

Mă puteţi lua de sus? Adică vă numiţi singuri critici sau judecători. Mi-aţi dovedit că sunt vinovat? [Pledaţi împotriva mea, KJV]. Prietenii lui Iov foloseau nenorocirea lui Iov ca o dovadă împotriva lui.


6 Atunci să știți că Dumnezeu mă urmărește și mă învelește cu lațul Lui.

Dumnezeu mă urmăreşte. [Dumnezeu m-a doborât, KJV]. Nu numai că Iov era victima greşitei înţelegeri a prietenilor săi; el credea că era şi victima mâniei lui Dumnezeu. Bildad stăruise mult asupra curselor, capcanelor şi laţurilor care sunt puse pentru nelegiuit (cap. 18:7-12). Bildad insinuase că Iov căzuse chiar în cursele pe care el însuşi le întinsese. Iov răspunde că laţul în care e prins e de la Dumnezeu.


7 Iată, țip de silnicie, și nimeni nu răspunde; cer dreptate, și dreptate nu este!

Ţip. De la început Iov strigase că fusese nedreptăţit (vezi Iov 3:26; 6:29; 9:17.22; 10:3; Ieremia 20:8; Habacuc 1:2). Până acum, el nu primise un răspuns de la Dumnezeu.


8 Mi-a tăiat orice ieșire, și nu pot trece; a răspândit întuneric pe cărările mele.

Mi-a tăiat orice ieşire. [M-a îngrădit, KJV]. Vezi Iov 3:23; 13:27; Plângeri 3:7.9; Osea 2:6. Aceasta poate fi imaginea unui călător care merge pe un drum înfundat, aşa că nu mai poate înainta. Iov simte că i se înfundase calea.

Întuneric. Iov se simte ca un om care nu poate vedea pe unde merge.


9 M-a despuiat de slava mea, mi-a luat cununa de pe cap,

Slava... cununa. Demnitatea şi onoarea (vezi Proverbe 17,6; Plângeri 5,16; Ezechiel 16,12).


10 m-a zdrobit din toate părțile, și pier; mi-a smuls nădejdea ca pe un copac.

M-a zdrobit. Iov pare să se asemene cu o cetate ale cărei ziduri sunt atacate din toate părţile şi dărâmate.

Mi-a smuls nădejdea ca pe un copac. Sau, "m-a smuls ca pe un copac". Iov nădăjduia să ducă o viaţă liniştită şi evlavioasă, înconjurat de rude şi prieteni, până când bătrâneţea avea să vină şi el avea să se pogoare în mormânt cu demnitate. Nădejdea aceasta fusese smulsă din rădăcini când nenorocirile au venit peste el.


11 S-a aprins de mânie împotriva mea, S-a purtat cu mine ca și cu un vrăjmaș.

Vrăjmaş. Iov nu spune că el şi Dumnezeu sunt vrăjmaşi, ci că Dumnezeu îl tratează ca şi cum el ar fi vrăjmaşul Lui, şi Iov nu poate înţelege de ce.


12 Oștile Lui au pornit deodată înainte, și-au croit drum până la mine și au tăbărât în jurul cortului meu.

Oştile. Iov se întoarce la asemănarea cu o cetate asediată şi îi prezintă pe asediatorii săi ca făcând valuri pe pământ pentru ca să-l închidă înăuntru sau movile de pe care să-i distrugă fortificaţiile.


13 A depărtat pe frații mei de la mine, și prietenii mei s-au înstrăinat de mine.

Fraţii. Nu e clar dacă Iov se referă la fraţii lui literali (cap. 42:11) sau dacă a folosit termenul într-un sens figurat pentru a-l aplica prietenilor lui apropiaţi sau celor de acelaşi rang. Versetul acesta este primul dintr-o serie de expresii care descriu pe prietenii şi pe rudele lui şi atitudinea lor faţă de el. În cap. 19:13-19 apar următoarele expresii: "fraţii", "prietenii", "rudele", "cei mai de aproape", "casnicii", "slugile", "robul", "nevasta", "copiii", "aceia în care mă încredeam", "aceia pe care îi iubeam".


14 Rudele mele m-au părăsit, și cei mai de aproape ai mei m-au uitat.

Rudele. Literal, "cei apropiaţi". Cuvântul se referă la apropierea prin sânge, prin sentimente sau prin aşezare. Cei mai de aproape. Compară cu Psalmi 41:9.


15 Casnicii mei și slugile mele mă privesc ca pe un străin, în ochii lor sunt un necunoscut.

Casnicii. Ebr. garim, literal, "sălăşluitorii". Se poate referi la oaspeţi străini, slujitori sau chiriaşi. Ideea esenţială este că ei nu sunt locuitori permanenţi, deşi pentru un timp sunt de-ai casei.

M-au uitat. [Înaintea lor sunt un străin, KJV]. Adică ei încetează să mă considere capul familiei.


16 Chem pe robul meu, și nu răspunde; îl rog cu gura mea, și degeaba.

Nu răspunde. Iov fusese obişnuit să fie ascultat de slujitorii săi. Acum ei nu-l mai băgau în seamă.


17 Suflarea mea a ajuns nesuferită nevestei mele, și duhoarea mea a ajuns nesuferită fiilor mamei mele.

Suflarea mea a ajuns nesuferită. Probabil respingătoare din cauza bolii. Nevestei mele. În toată cartea e amintită numai o soţie a lui Iov - un fapt vrednic de observat, întrucât trăia mai mult ca sigur într-o perioadă în care poligamia era ceva obişnuit. Fiilor mamei mele. Literal, "pântecelui meu", adică pântecele mamei mele (vezi cap. 3:10). Prin fii Iov se referă evident la fraţii şi surorile lui.


18 Până și copiii mă disprețuiesc: dacă mă scol, ei mă ocărăsc.

Copiii. [Copii tineri, KJV]. Ebr. 'awilim, un cuvânt care însemnă fie "copii tineri", ca aici şi în cap. 21:11, fie "nelegiuiţi" ca în cap. 16:11. Copiii sunt prezentaţi ca nearătându-i lui Iov respectul cuvenit vârstei.


19 Aceia în care mă încredeam mă urăsc, aceia pe care îi iubeam s-au întors împotriva mea.

Aceia în care mă încredeam. [Prieteni intimi, KJV]. Literal, "toţi bărbaţii sfatului meu".

Aceia pe care îi iubeam. Compară cu Psalmi 41,9; 55:12-14; Ieremia 20:10. Înstrăinarea prietenilor apropiaţi este una dintre cele mai amare experienţe ale vieţii.


20 Oasele mi se țin de piele și de carne; nu mi-a mai rămas decât pielea de pe dinți.

Se ţin de piele. O descriere unei stări de epuizare totală, rezultat al bolii sale.

Pielea de pe dinţii. O expresie proverbială care arată că Iov abia scăpase cu viaţă. Boala îl devorase, slăbindu-l cu totul.


21 Fie-vă milă, fie-vă milă de mine, prietenii mei! Căci mâna lui Dumnezeu m-a lovit.

Fie-vă milă. Acesta este unul dintre apelurile cele mai mişcătoare ale cărţii. Iov arătase cât de părăsit şi de singur era. El îşi descrisese soarta cât se poate de elocvent. Acum îi roagă pe prietenii săi să aibă milă.


22 De ce mă urmăriți ca Dumnezeu? Și nu vă mai săturați de carnea mea?

Urmăriţi. [Mă persecutaţi, KJV]. Pentru ce mă persecutaţi fără să-mi arătaţi motivul acestei persecuţii? Pentru ce m-aţi acuzat de crime pe care nu le-am săvârşit? Nu vă mai săturaţi de carnea mea? Un idiom oriental care înseamnă: "De ce mă vorbiţi mereu de rău?" În Daniel 3:8 cuvântul tradus "pârât" ["acuzat", KJV] este, literal, "au mâncat bucăţi din".

Calomniatorul, acuzatorul, e descris ca modul figurat cum se înfruptă din carnea victimei sale.


23 Oh! Aș vrea ca vorbele mele să fie scrise, să fie scrise într-o carte;

Să fie scrise. Aceasta s-ar putea referi la cuvintele următoare. Versetul acesta introduce unul dintre cele mai importante pasaje din carte.

Scrise. Literal, "săpate în", "înscrise". Traducerea din KJV "tipărite" s-ar putea să dea o idee greşită, întrucât pe vremea lui Iov tiparul nu era cunoscut.

Carte. Ebr. sepher. Nu neapărat un document mare. Cuvântul acesta e folosit pentru a descrie un certificat de divorţ (Deuteronom 24:1.3), un act de cumpărare (Ieremia 32:11.12), un registru general (Genesa 5:1), un cod de legi (Exod 24:7), precum şi unele rapoarte mai mari ca de exemplu istoria regilor (1 Regi 11:41).


24 aș vrea să fie săpate cu un priboi de fier și cu plumb în stâncă pe vecie…

Ca plumb în stâncă. Iov doreşte ca raportul lui să fie săpat adânc în stâncă cu o daltă de fier şi săpătura să fie umplută cu plumb. Practica aceasta se ştie acum că era întrebuinţată în vremurile străvechi, ca de pildă la inscripţia din Behistun (vezi ilustraţia din faţă p. 81; vezi Vol. I, p. 98,110).


25 Dar știu că Răscumpărătorul meu este viu și că Se va ridica la urmă pe pământ.

Răscumpărătorul meu. Acesta este unul dintre textele cele mai mult citate din cartea lui Iov. El reprezintă un pas important în călătoria făcută de Iov de la descurajare şi disperare la încredere şi nădejde. "Din adâncurile descurajării şi deznădejdii Iov s-a înălţat pe culmile încrederii depline în îndurarea şi puterea mântuitoare a lui Dumnezeu" (PK 163). Cuvântul ebraic tradus "răscumpărător", go'el, este redat "răzbunător" (Numeri 35:12.19.21.24.25.27) şi "rudă" sau "rudă apropiată" - "cu drept de răscumpărare (Rut 2,20; 3,9.12; 4,1.3.6.8.14; vezi la Rut 2,20). Dumnezeu este deseori numit go'el, în sensul că El apără drepturile oamenilor şi îi răscumpără pe aceia care au ajuns sub stăpânirea altuia (Isaia 41:14; 43:14; 44:24; 47:4 etc.).

Iov îşi arătase deja dorinţa de a avea un "mijlocitor" ["arbitru", KJV] între el şi Dumnezeu (cap. 9:32-35). În cap. 16:19 el îşi mărturisise convingerea că "martorul meu este în cer". În v. 21 al aceluiaşi capitol, el doreşte să aibă un avocat pentru a pleda cauza sa înaintea lui Dumnezeu. În cap. 17:3 el Îl roagă pe Dumnezeu să fie zălog pentru el. După ce Îl recunoscuse pe Dumnezeu ca "arbitru", martor, avocat, zălog, e perfect logic ca să ajungă la recunoaşterea că Dumnezeu era Răscumpărător al său. Textul acesta prezintă una dintre revelaţiile lui Dumnezeu în Vechiul Testament ca Răscumpărător al omului, un adevăr profund care a fost în mod deplin descoperit oamenilor prin persoana şi misiunea lui Isus Hristos.

La urmă. [Ziua de pe urmă, KJV]. Sensul este că oricât de mult avea să sufere Iov, oricât de prelungite erau nenorocirile lui, el avea cea mai deplină încredere că reabilitarea divină avea să aibă loc când Dumnezeu "Se va ridica [va sta, KJV] ... pe pământ" şi când Iov avea să-L vadă "pe Dumnezeu". Aceasta este o licărire limpede a învierii.


26 Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu.

Voi vedea totuşi. [În trupul meu voi vedea pe Dumnezeu, KJV]. Textul acesta prezintă câteva dificultăţi de traducere. Ebraica nu are cuvântul pentru "viermi", nici pentru "trup", cum e redat în KJV. Diferitele versiuni prezintă o interesantă variaţie atât în text, cât şi în notele lor. Traducerea care se găseşte în nota RV (citată în Ed 156) are o redare destul de literală a textului ebraic: "Şi după ce pielea mea a fost nimicită, aşa va fi, chiar din carnea mea voi vedea pe Dumnezeu." În loc de "din carnea mea" unii traduc: "fără carnea mea" sau "departe de carnea mea".

Deosebirea vine din posibilitatea de a da diferite definiţii prepoziţiei ebraice min tradus diferit, precum "în" (KJV), "din" (RV), "fără " (RSV). Min are câteva sensuri: (1) "de pe" ["din", KJV], exprimând mişcarea, ca "de pe munte" ["din munte", KJV] (Exod 19:14); (2) "departe de", cu ideea separării, "fără cunoştinţa adunării [literal, "din ochii adunării"]; (3) "din", ca "din ape" (Exod 2:10);

(4) o diversitate de alte sensuri, ca "afară", "pe partea lui", "pe", "datorită", "la", "lângă". Contextul trebuie să decidă cu privire alegerea sensului fiecărei apariţii a prepoziţiei.

În textul aflat în discuţie, indiferent care este traducerea acceptată, există indicaţia unei credinţe într-o înviere corporală sau cel puţin nu o tăgăduire a ei. Traducerile care întrebuinţează expresia "în carnea mea" ["în trupul meu"], "din carnea mea" sau "departe de carnea mea" ar fi posibil să fie privite ca prezentând ideea că Iov aşteaptă să-L vadă pe Dumnezeu în trupul său înviat, nu în trupul său de acum, o concepţie în general paralelă cu afirmaţia lui Pavel din 1 Corinteni 15:36-50. Dacă aceasta era intenţia afirmaţiei lui Iov, el face observaţia plină de însemnătate că va fi liber cândva de trupul său mâncat de boală, torturat de chinuri şi că în corpul său nou, slăvit va avea prilejul să-L vadă pe Dumnezeu (vezi Filipeni 3:21; GC 644, 645).


27 Îl voi vedea și-mi va fi binevoitor; ochii mei Îl vor vedea, și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta înăuntrul meu.

Voi vedea. Patriarhul Iov, privind prin credinţă timpul revenirii lui Hristos, a zis: "Îl voi vedea şi-mi va fi binevoitor; ochii mei Îl vor vedea, şi nu ai altora" (COL 421). Iov arată că la înviere îşi va păstra identitatea personală.

Sufletul meu tânjeşte de dorul acesta înăuntrul meu. [Chiar dacă rărunchii mei ar fi mistuiţi înăuntru meu, KJV]. În textul ebraic nu există "chiar dacă". Propoziţia este separat de ceea ce e înainte. Rărunchii erau consideraţi ca fiind sediul emoţiilor puternice, iar Iov pare să exprime aici dorul după împlinirea evenimentelor măreţe despre care vorbise puţin mai înainte.


28 Atunci veți zice: „Pentru ce-l urmăream noi?” Căci dreptatea pricinii mele va fi cunoscută.

Veţi zice. Iov îi ameninţă pe prietenii săi. De fapt, el zice: "Dacă, după cele ce am zis, voi stăruiţi cu înverşunare împotriva mea şi vă sfătuiţi că e cel mai bine să mă persecutaţi, continuând să susţineţi că sunt vinovat - temeţi-vă!" Prietenii lui Iov rostiseră judecăţi repetate asupra lui. Acum, la rândul lui, cu încredere sporită, Iov îi ameninţă cu mânia şi cu pedeapsa divină. COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE

7-21 Ed 156

24 �

CH 561; TM 430; 7T 164

25 �

MM 33; MYP 410; PK 264

25.26 �

ML 328

25-27 �

Ed 156; GC 299; PK 164; 2T 88

27 �

COL 421


29 Temeți-vă de sabie: căci pedepsele date cu sabia sunt grozave! Și să știți că este o judecată.”