1 Szádhoz a kürtöt! Mint a sas, úgy tör az ellenség az ÚR házára! Mert megszegték szövetségemet, és vétkeztek törvényem ellen!

2 Kiáltanak hozzám: Én Istenem! Mi, Izráel, ismerünk téged!

3 Megvetette Izráel a jót, ezért ellenség fogja üldözni.

4 Királyt emeltek, de nem általam, fejedelmet választottak, de tudtomon kívül. Ezüstjükből és aranyukból bálványokat formáltak, hogy vesztükre legyen.

5 Megutáltam borjúdat, Samária! Haragom fölgerjedt miatta. Meddig nem tudnak még tiszták lenni?

6 Ez is Izráelből való! Kézműves csinálta, és nem Isten az. Bizony, darabokra törik Samária borjúja!

7 Mert szelet vetnek, és vihart aratnak. Nem szökik szárba a gabona, termése nem ad lisztet. Ha adna is, idegenek emésztik el azt.

8 Elnyelettetik Izráel! Olyan immár a népek közt, mint valami becstelen dolog.

9 Mert Asszíriába járnak, mint a magában bolyongó vadszamár, Efraim szeretőket bérelt.

10 De ha bérelnek is szövetségeseket a népek közt, én most összegyűjtöm őket, és kezdenek majd lefogyni a fejedelmek királyának terhétől.

11 Mivel megszaporította Efraim az oltárokat a bűnre, bűnre vitték őt az oltárok.

12 Ha ezernyi törvényt írnék is elő neki, idegennek tekintenék azokat.

13 Nekem szánt áldozatképpen húst vágnak majd és esznek, de az ÚR nem tekint rá kedvesen. Megemlékezik immár álnokságukról, és megbünteti vétkeiket. Vissza fognak térni Egyiptomba.

14 Izráel elfeledkezett alkotójáról, és palotákat épített, Júda szaporította a megerősített városokat. De én tüzet bocsátok városaira, és az megemészti erődítményeit.