1 Dárius király uralkodásának második esztendejében, a hatodik hónap első napján így szólt az Úr igéje Haggeus próféta által Zerubbábelhez, Sealtíél fiához, Júda helytartójához és Jósua főpaphoz, Jócádák fiához:

2 Így szól a Seregek Ur a: Ez a nép azt mondja, hogy nem jött még el az Úr háza újjáépítésének ideje.

3 Az Úr igéje azonban így szólt Haggeus próféta által:

4 Hát annak itt van az ideje, hogy ti magatok faburkolattal díszített házakban lakjatok, amikor a templom még romokban hever?

5 Azért így szól a Seregek Ur a: Gondoljátok meg, mi történik veletek!

6 Sokat vetettetek, de keveset hordtatok be; esztek, de nem fogtok jóllakni; isztok, de nem fogtok megrészegedni; felöltöztök, de nem fogtok megmelegedni. Aki pénzért dolgozik, mintha lyukas erszénybe rakná a pénzét.

7 Így szól a Seregek Ur a: Gondoljátok meg, mi történik veletek!

8 Menjetek a hegyekbe, hordjatok fát, és építsétek fel a templomot, hogy gyönyörködjem benne, és dicsőítsenek engem! – mondja az Úr.

9 Sokra számítottatok, de csak kevés lett, és amit hazahordtatok, azt is elfújtam. Ugyan miért? – így szól a Seregek Ur a. Azért, mert az én házam romokban hever, ti meg csak a magatok háza körül szorgoskodtok.

10 Ezért nem adott nektek harmatot az ég, és nem hozta meg termését a föld.

11 Parancsomra szárazság sújtotta a földet és a hegyeket, a búzát, a bort, az olajat és mindent, amit a föld terem, sőt az embert és az állatot is meg mindent, amiért csak dolgoznak.

12 Zerubbábel, Sealtíél fia és Jósua főpap, Jócádák fia meg az egész megmaradt nép hallgatott Istenének, az Úr nak a szavára, Haggeus próféta beszédére, amit általa üzent Istenük, az Úr; és az Úr tól való félelem fogta el a népet.

13 Haggeus, az Úr követe pedig ezt mondta a népnek az Úr megbízásából: Én veletek vagyok! – így szól az Úr.

14 És felindította az Úr Zerubbábelnek, Sealtíél fiának, Júda helytartójának, Jósua főpapnak, Jócádák fiának és az egész megmaradt népnek a lelkét, úgyhogy eljöttek, és nekifogtak a munkának Istenüknek, a Seregek Ur ának a házán,

15 a hatodik hónap huszonnegyedik napján, Dárius király uralkodásának második esztendejében.