1 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:

Cuvântul Domnului. Noua secţiune duce mai departe profeţia împotriva Tirului.


2 „Și tu, fiul omului, rostește această cântare de jale asupra Tirului!

Cântare de jale asupra Tirului. Un poem în ritmul quinah, ritmul cântării de jale (vezi Vol. III,

p. 19), începe cu v. 3. Plângerea descrie Tirul sub simbolul unei corăbii strălucite, deplin armată şi echipată, navigând pretutindeni, făcând un comerţ prosper, dar în cele din urmă ajunsă în mări înfuriate şi suferind naufragiul. Ocazional, realitatea străbate prin ilustraţie, o caracteristică a stilului lui Ezechiel.

Poate motivul pentru care atât de mult spaţiu este dat Tirului este acela că îngâmfarea lui, ambiţia lui, organizaţia lui, purtarea lui sunt atât de strâns paralele cu acelea ale marelui conducător rebel, Satana. În cap. 28,11-19, sub ilustraţia domnitorului Tirului, profetul începe o plângere pentru Satana însuşi. Mai târziu Ioan vizionarul împrumută limbajul profeţiei lui Ezechiel contra Tirului pentru a exprima cântarea sa de jale pentru prăbuşirea organizaţiei universale religioase contrafăcute a lui Satana (Apocalips 18).


3 Spune Tirului: „Tu, care stai pe malul mării și faci negoț cu popoarele unui mare număr de ostroave, așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Tirule, tu ziceai: „Eu sunt de o desăvârșită frumusețe!”

Care stai pe malul mării. Literal intrări, probabil aici referindu-se la cele două porturi principale, cel Egiptean, la sudul insulei, şi Sidonian, la nord.


4 Ținutul tău este în inima mărilor, și cei ce te-au zidit te-au făcut desăvârșit de frumos.

Ţinutul tău. Sau Hotarele tale . Înconjurat de apă, aşa cum era Tirul, cetatea sugerează ilustraţia unei corăbii maritime.


5 Cu chiparoși din Senir ți-au făcut toate laturile corăbiilor. Au luat cedri din Liban ca să-ți ridice catargele;

Laturile corăbiilor. Acoperirea cu scânduri a laturilor corăbiilor.

Senir. Numele Amorit, Ugarit şi Acadian al Mt. Hermon (vezi Deuteronom 3,9).

Cedri din Liban. Fără îndoială valoroşi din cauza înălţimii tăriei şi durabilitatea lor.


6 lopețile ți le-au făcut din stejari de Basan, și lavițele, cu fildeș prins în cimișir, adus din ostroavele Chitim.

Basan. Un hotar al platoului fertil de la răsărit de Marea Galileii (vezi Iosua 12,4), vestit pentru pădurile lor de stejar şi pentru cirezile lui de vite (vezi Psalmi 22,12)

În cimişir. Sau Ceata Aşuriţilor. Literal, fiică a Aşuriţilor, al cărei înţeles în context este întunecos. Dacă cele două cuvinte ebraice care sunt traduse (în KJV) prin expresia de mai sus sunt legate laolaltă, exprimarea este în chiparos, sau cu chiparos.

Laviţele. Ebr. qeresh, în general însemnând scândură (Exod 26,15, etc.), aici considerat poate că se referă la prova vasului. RSV traduce pe qeresh prin puntea corăbiei.

Chitim. Specific, Cipru, dar mai general insulele şi ţinuturile de coastă ale Mediteranei (vezi comentariul la Daniel 11,30).


7 Pânzele care-ți slujeau ca steag erau de in subțire din Egipt, cusut la gherghef, iar învelitoarea ta era de purpură albastră și roșie, din ostroavele Elișei.

Ostroavele Elişei. Sau coastele Elişei (RSV; vezi comentariul la cap. 26,15). Elişa este menţionat ca unul din fii lui Javan (Geneza 10,4; 1Cronici 1,7). Unii au identificat insulele Elişei cu Ciprul, alţii cu insulele Siciliei şi Sardiniei.

Învelitoarea ta. Probabil perdeaua întinsă peste punte pentru ocrotire faţă de soarele dogoritor.


8 Locuitorii Sidonului și Arvadului îți erau vâslași, și cei mai înțelepți din mijlocul tău, Tirule, îți erau cârmaci.

Vâslaşi. Acum e descris echipajul corabiei. Cele două cetăţi pomenite ca obârşie a acestor marinari erau tributare Tirului. Sidonul era la 25 de mile la nord de Tir pe coasta feniciană. Arvadul, grecescul Aradus, era o insulă stâncoasă, aproape de ţărm cam la 100 de mile la nord de Sidon.

Tirule. Redarea din Zemer în RSV este bazată pe o uşoară schimbare a textului ebraic, şi a aceea pe context şi comparaţia cu Geneza 10,18. Zemer era o cetate feniciană la sud de Arvad. Ghebal este vechiul Biblos, modernul Jebeil, cam la 50 mile la nord de Sidon, situat pe o înălţime aproape de râul Adonis. Terenul său încă este plin de ruine feniciene.


9 Bătrânii Ghebalului și lucrătorii lui iscusiți erau la tine și-ți dregeau crăpăturile. Toate corăbiile mării cu marinarii lor erau la tine ca să facă schimb de mărfuri cu tine.
10 Cei din Persia, din Lud și din Put slujeau în oastea ta ca oameni de război, ei își spânzurau în tine scutul și coiful și-ți dădeau strălucire.

Din Persia. Tirul depindea în mare măsură de mercenari pentru alcătuirea oştirii sale.

Lud. Lidienii (vezi comentariul la Geneza 10,13).

Put. Considerat de mulţi egiptologi a fi una şi aceeaşi cu egipteanul Punt, un teritoriu din Africa, mărginindu-se cu Marea Roşie. Asiriologii, însă, în general identifică Put cu o subîmpărţire a Libiei.


11 Cei din Arvad îți umpleau zidurile cu războinicii tăi, și oamenii viteji erau în turnurile tale. Ei își atârnau pavezele pe toate zidurile tale și-ți desăvârșeau astfel frumusețea.

Oameni viteji. Sau Gamadienii. Numele acesta apare numai aici. Gamadienii sau Gamadiţii erau probabil locuitori din Kumidi, o cetate feniciană pomenită în scrisorile de la Amarna. Gamad era probabil un stat siro-fenician din nord.

Îşi atârnă pavezele. Compară cu Cântarea Cântărilor 4,4.


12 Cei din Tars făceau negoț cu tine, cu tot felul de mărfuri pe care le aveai din belșug. Veneau la târgul tău cu argint, cu fier, cu cositor și cu plumb.

Cei din Tars. Considerat a fi grecescul Tartessus, o colonie feniciană pe coasta de sud a Spaniei. Târg. Ebr. ’izbonim, mărfuri, bunuri, depozite de mărfuri.


13 Iavanul, Tubalul și Meșecul făceau negoț cu tine; dădeau robi și unelte de aramă în schimbul mărfurilor tale.

Iavanul. Vezi comentariul la Geneza 10,2. Tubalul. Clasicii Tibareniani, Tabalaianii pomeniţi în documente cuneiforme asiriene. (vezi comentariul la Geneza 10,2). Meşecul. Clasicii Mashianii, Muskii din inscripţiile asiriene (vezi comentariul la Geneza 10,2).


14 Cei din casa Togarmei aduceau la târgul tău cai, călăreți și catâri.

Togarmei. Un nume pentru armenii nordici, un neam de oameni care descindeau din Iafet (vezi comentariul la Geneza 10,3), care se numeau pe ei înşişi casa lui Torgam. Ei se ocupau din timpuri străvechi cu negoţul de cai şi măgari. Locuiau în asprele regiuni muntoase, pe partea de sud a Caucazului.


15 Cei din Dedan făceau negoț cu tine; negoțul multor ostroave trecea prin mâinile tale; îți aduceau ca bir coarne de fildeș și de abanos.

Cei din Dedan. Un trib arab la sud de Edom (vezi comentariul la Geneza 10,7; Ezechiel 25,13).


16 Siria făcea negoț cu tine, cu marele număr de lucruri făcute de tine; ei veneau la târgul tău cu smarald, purpură și materii pestrițe, cu in subțire, mărgean și agat.

Siria. Un număr de manuscrise ebraice, versiunea lui Aquila, şi versiunea siriacă zic Edom (vezi comentariul la cap. 16,57). Siria este pomenită mai târziu sub numele de Damasc (cap. 27,18).

Smaragd. Ebr. nophek, probabil turcoază, peruzea. E dificil a identifica precis multe din pietrele preţioase pomenite în Scripturi. Prin dezvoltarea chimiei, îndeosebi a ramurii cristalografiei, a devenit posibilă identificarea unora dintre pietrele preţioase antice prin analizarea specimenelor aflate în descoperiri arheologice. Cei din vechime clasificau un număr de diferite pietre de aceeaşi culoare sub un singur nume, deşi de compoziţie chimică diferită.

Agat. Ebr. kadkod, probabil rubinul sau iaspisul roşu.


17 Iuda și țara lui Israel făceau negoț cu tine; îți dădeau grâu de Minit, turte, miere, untdelemn și leac alinător în schimbul mărfurilor tale.

Minit. O cetate Amonită considerată a fi aproape de Hesbon (Judecători 11,13).

Balsam. Literal pannag. Un cuvânt găsit numai aici. Dacă este un nume propriu, sensul lui s-a pierdut. Targumurile şi LXX zic alifie de uns; Vulgata zice balsam. Un cuvânt asemănător accadian, pannigu, descrie o mâncare de făină sau plăcintă. Printr-o schimbare în limba ebraică (paggag în loc de pannag), RSV zice smochine timpurii.


18 Damascul făcea negoț cu tine, cu marele număr de lucruri făcute de tine, cu tot felul de mărfuri pe care le aveai din belșug; îți dădea vin din Helbon și lână albă.

Damasc. Fosta capitală a unui important regat sirian.

Vin din Helbon. Vinul acesta este pomenit în inscripţiile lui Nebucadneţar. Modernul Halbun se află cam la 13 mile nord-vest de Damasc. Strugurii sunt încă cultivaţi în vecinătate.


19 Vedanul și Iavanul, de la Uzal, veneau la târgul tău; fier lucrat, casie și trestie mirositoare erau schimbate cu tine.

Vedanul. Sau Dan. Nu pare să existe o explicaţie satisfăcătoare pentru menţionarea acestei mici şi neînsemnate localităţi. Numele nu apare în LXX şi pe temeiul acesta este omis din RSV.

Iavan. Ebr. yawan , care probabil ar trebui să fie yayin , vin (vezi LXX; RSV).

De la Uzal. Ebr. me’uzzal, care, poate fi tradus şi mergând încoace şi încolo. În primul caz Uzal ar putea fi un loc neidentificat din Arabia (vezi Geneza 10,27).

Casie şi trestie mirositoare. Amândouă acestea erau ingrediente ale uleiului sfânt pentru preoţi (Exod 30,23-24).


20 Dedanul făcea negoț cu tine cu învelitori de pus pe cal.

Învelitori de pus pe cal. Sau Îmbrăcăminte preţioasă. Considerate a fi pături cusute frumos de pus sub şei.


21 Arabia și toți voievozii Chedarului erau negustorii tăi și-ți aduceau miei, berbeci și țapi.

Arabia. Folosit aici în înţelesul limitat dat lui în altă parte în Scripturi (2Cronici 9,14; Isaia 21,13; Ieremia 25,24), şi anume partea pustie nordică a ţinutului ocupat de triburi nomade.

Chedar. Numele unuia din triburile nomade descinzând din Ismael (Geneza 25,13; comp. Isaia 60,7).


22 Negustorii din Seba și din Raema făceau negoț cu tine; îți plăteau cu cele mai bune miresme, cu pietre scumpe și aur, mărfurile tale.

Şeba. Descendenţi din Cuş, fiul lui Ham (vezi Geneza 10,7). Teritoriul lor era în Arabia de sud-vest şi cuprindea Yemenul. Era o ţară a reginei din Şeba, care a vizitat pe Solomon, şi era vestită chiar şi pe atunci, pentru mirodeniile şi aurul ei (1Regi 10,1.2.10; Psalmi 72,10.15; Isaia 60,6; Ieremia 6,20; vezi comentariul la Geneza 10,7).

Raema. Crezut a fi un trib arabic sudic (vezi comentariul la Geneza 10,7).


23 Haranul, Canehul și Edenul, negustorii din Seba, din Asiria, din Chilmad făceau negoț cu tine,

Haran. Profetul trece de la Arabia la Mesopotamia. Haran, unde Avraam a trăit pentru un timp (Geneza 12,4), era în Mesopotamia de nord-vest pe râul Balie la răscrucea a două mari drumuri de caravane.

Canehul. Loc necunoscut, dar probabil aproape de Haran.

Eden. Un district de-a lungul Eufratului la sud de Haran (vezi 2Regi 19,12; Isaia 37,12).

Şeba. Aceasta este aceeaşi Şeba cu aceea pomenită mai înainte (v. 22). Numele este probabil afară din ordinea lui aici. El nu apare în LXX.

Asiria. Numele obişnuit al Asiriei, Assur, dar faptul că este pus pe o listă cu alte cetăţi a determinat pe unii învăţaţi să-l identifice cu modernul Qal`ât Sherqât pe malul apusean al Tigrului cam la 50 de mile la sud de Ninive.

Chilmad. Un loc necunoscut, probabil aflat nu departe de cetatea Asur.


24 făceau negoț cu tine de haine scumpe, de mantale de purpură albastră și cusături la gherghef, de covoare scumpe puse în lăzi de funii, sucite și bine împletite, aduse la târgul tău.

Făceau negoţ cu tine. Ebr. maklulin, literal lucruri desăvârşite, poate denotând veşminte măreţe. Sucite şi bine împletite. Sau bine asigurate (RSV).


25 Corăbiile din Tars îți aduceau mărfurile pe mare, erai în culmea bogăției și slavei, în inima mărilor!

Corăbiile din Tars. Termenul acesta înseamnă corăbii de o destul de mare mărime pentru navigarea pe apele mari, ca de pildă la Tars, posibil în Spania (vezi comentariul la 1Regi 10,22).


26 Vâslașii tăi te duceau pe ape mari: dar un vânt de la răsărit te va sfărâma în inima mărilor!

Vâslaşii tăi. Aici e reluată ilustraţia cu corabia. Vasul se găseşte pe ape mari, lovit de vântul de răsărit, un vânt înşelător şi primejdios (vezi Psalmi 48,7). Falnica corabie este sfărâmată de furia furtunii.


27 Bogățiile tale, târgurile tale și mărfurile tale, marinarii și cârmacii tăi, cei ce îți dreg crăpăturile corăbiilor și cei ce fac schimb de mărfuri cu tine, toți oamenii de război care sunt în tine și toată mulțimea care este în mijlocul tău se vor prăbuși în inima mărilor, în ziua căderii tale.

Marinarii. Sunt enumerate diferitele categorii de marinari. Împreună toţi cei care alcătuiau tăria, slava, şi bogăţia Tirului au pierit într-un singur mare dezastru. Toţi au fost aruncaţi în mijlocul mării la sfărâmarea acestei puternice corăbii a statului.


28 Toate valurile mării se vor cutremura de țipetele cârmacilor tăi!

Toate valurile. Sau Suburbiile. Cuvântul tradus astfel de obicei înseamnă locul liber din jurul unei cetăţi (vezi comentariul la Iosua 14,4). Aici sunt indicate împrejurimile generale.


29 Și toți vâslașii, marinarii, toți cârmacii de pe mare se vor da jos din corăbii și vor păși pe uscat.

Toţi vâslaşii. Lumea negustorilor deplânge pierderea impunătoarei corăbii, cu toate actele obişnuite ale doliului şi alcătuieşte un imn funebru (v. 32-36).


30 Vor striga cu glas tare din pricina ta și vor scoate țipete amarnice. Își vor arunca țărână în cap și se vor tăvăli în cenușă.
31 Își vor rade capul din pricina ta și se vor îmbrăca în saci, te vor plânge cu sufletul amărât și cu mâhnire mare.
32 În durerea lor, vor face un cântec de jale asupra ta, te vor boci și vor zice: „Cine era ca Tirul cel nimicit în mijlocul mării?
33 Când ieșeau mărfurile tale pe mări, săturai un mare număr de popoare; cu belșugul avuțiilor și mărfurilor tale îmbogățeai pe împărații pământului.
34 Acum însă ești sfărâmat de mări, negoțul tău a pierit în adâncimea apelor, și toată mulțimea ta de oameni s-a cufundat odată cu tine!
35 Toți locuitorii ostroavelor stau înmărmuriți din pricina ta, împărații lor stau cu părul vâlvoi de groază și le tremură fața!
36 Negustorii popoarelor fluieră asupra ta! Ești nimicit de tot și te-ai dus pentru totdeauna!”