1 Azután így szólt hozzám az ÚR szava:

2 Te pedig, embernek fia, kezdj siratóéneket Tíruszról!

3 Ezt mondd Tírusznak, amely a tenger révhelyein lakik, és sok sziget népével kereskedik: Így szól az én Uram, az ÚR: „Ó, Tírusz, te ezt mondtad: Tökéletes szépségű vagyok.

4 A tenger szívében vannak határaid, építőid tökéletessé tették szépségedet.

5 Szenír ciprusaiból építették mindkét oldaladat, cédrust hoztak a Libánonról, hogy árbocfát készítsenek neked.

6 Básán tölgyfáiból csinálták evezőidet, fedélzetedet – elefántcsont díszítéssel – a ciprusiak szigeteiről való sudárcédrusból készítették.

7 Egyiptomi hímes vászonból volt a vitorlád, az lett a zászlód. Elisá szigeteiről való kék és piros bíbor volt ponyvatetőd.

8 Szidón és Arvad lakói voltak az evezőseid; kormányosaid, Tírusz, a benned lakó bölcsek voltak.

9 Gebál vénei és bölcsei voltak, akik hasadékaidat javítgatták. A tenger minden hajója és hajósa járt nálad, hogy kereskedjen áruiddal.

10 Perzsák, lídek és líbiaiak voltak a seregedben harcoló férfiak, pajzsot és sisakot akasztottak rád, amelyek ékessé tettek.

11 Arvad fiai voltak seregedben, körös-körül a kőfalaidon, tornyaidnál pedig gammádiak. Pajzsaikat körös-körül kifüggesztették kőfalaidon, ezek tették tökéletessé szépségedet.

12 Tarsís volt a kereskedőtársad bőséges gazdagságod miatt: ezüstöt, vasat, ónt és ólmot adtak ők áruidért.

13 Jáván, Túbal és Mesek kereskedtek veled, embereket és rézedényeket adtak cserébe áruidért.

14 Bét-Tógarmából lovakat, lovasokat és öszvéreket adtak neked áruként.

15 Dedán fiai is veled kereskedtek, sok szigeten volt piacod, elefántcsontot és ébenfát hoztak neked fizetségül.

16 Arámmal is kereskedtél készítményeid sokaságával: smaragdot, bíbort, hímzett kelméket, fehér gyolcsot, korallt és rubint adtak áruidért.

17 Júda és Izráel földje is veled kereskedett: minníti búzát és édes süteményt, mézet, olajat és balzsamot adtak cserébe áruidért.

18 Damaszkusz is kereskedett veled, készítményeid sokaságáért, bőséges gazdagságodért helbóni borral és hófehér gyapjúval fizetett.

19 Vedán és Jáván Uzzálból kovácsolt vasat, fahéjat és jó illatú nádat adott cserébe áruidért.

20 Dedán lótakarókkal kereskedett veled.

21 Arábia és Kédár fejedelmei is vásárlóid voltak, bárányokkal, kosokkal és bakokkal kereskedtek veled.

22 Séba és Ramá kalmárai üzletet kötöttek veled, mindenféle drága fűszert, drágakövet és aranyat adtak áruidért.

23 Hárán, Kanné, Eden és Seba kalmárai meg Asszíria és Kilmad is mind veled kereskedett.

24 Ők válogatott öltözetekkel, kék bíbor köntösökkel, hímzett ruhákkal, drága kelmékkel és erősen sodrott kötelekkel kereskedtek veled piacodon.

25 Társís hajói hozták áruidat, te pedig elteltél, és módfelett híressé lettél a tenger szívében.

26 Nagy vizekre vittek evezőseid, de összetört a keleti szél a tenger szívében.

27 Gazdagságod és portékáid, csereáruid, hajósaid és kormányosaid, hasadékaid javítgatói és áruid kalmárai, minden harcosod és az egész benned levő sokaság a tenger szívébe süllyed romlásod napján.

28 Kormányosaid kiáltásának hangjára megrendül a partvidék.

29 Kiszállnak hajóikból mind, akik az evezőt fogják, a hajósok és minden tengeri kormányos a szárazföldre lép.

30 Jajszavuk hallatszik fölötted, keservesen kiáltanak. Port hintenek a fejükre, és hamuban fetrengenek.

31 Kopaszra nyiratkoznak miattad, zsákba öltöznek, és lelkük keserűségében keserves sírással sírnak fölötted.

32 Fájdalmukban siratóéneket kezdenek fölötted, és így énekelnek rólad: Kicsoda pusztult el úgy, mint Tírusz a tenger közepén?

33 Amikor áruid célhoz értek a tengerről, sok népet elégítettél meg, gazdagságod és portékáid sokaságával meggazdagítottad a föld királyait.

34 Most hajótörött lettél a tengereken, a mély vizekben: rajtad lévő áruid és egész sokaságod elsüllyedtek.

35 A szigetek minden lakosa elborzad miattad, királyaik szörnyen megiszonyodnak, megrendül tekintetük.

36 A népek kereskedői fölszisszennek miattad. Rémséges véged lett, s többé soha nem leszel!