1 Salamoné. Isten, a te ítéletidet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának.

2 Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal.

3 Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot.

4 Legyen birája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót.

5 Féljenek téged, a míg a nap áll és a meddig a hold fénylik, nemzedékről nemzedékre.

6 Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, a mely megöntözi a földet.

7 Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, a míg nem lesz a hold.

8 És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig.

9 Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port.

10 Tarsis és a szigetek királyai hozzanak ajándékot; Seba és Szeba királyai adománynyal járuljanak elé.

11 Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki.

12 Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt; a nyomorultat, a kinek nincs segítője.

13 Könyörül a szegényen és szűkölködőn, s a szűkölködők lelkét megszabadítja;

14 Az elnyomástól és erőszaktól megmenti lelköket, és vérök drága az ő szemében.

15 És éljen ő és adjanak néki Seba aranyából; imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon.

16 Bő gabona legyen az országban a hegyek tetején is; rengjen gyümölcse, mint a Libanon, s viruljon a városok népe, mint a földnek füve.

17 Tartson neve mindörökké; viruljon neve, míg a nap lesz; vele áldják magokat mind a nemzetek, és magasztalják őt.

18 Áldott az Úr Isten, Izráelnek Istene, a ki csudadolgokat cselekszik egyedül!

19 Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Ámen! Ámen!

20 Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának könyörgései.