1 Legyetek az én követőim, mint én is Krisztusé.

2 Dicsérlek titeket, hogy mindenben emlékeztek rám, és ahogy meghagytam nektek, rendeléseimet megtartjátok.

3 Szeretném, hogy tudjátok, hogy minden férfinak a feje Krisztus, az asszonynak a feje pedig a férfi, a Krisztusnak a feje pedig Isten.

4 Minden férfi, aki fedett fővel imádkozik vagy prófétál, szégyent hoz a fejére.

5 Minden asszony pedig, aki fedetlen fővel imádkozik vagy prófétál, szégyent hoz a fejére, mert ugyanolyan, mintha megnyírták volna.

6 Mert ha az asszony nem fedi be a fejét, akkor vágassa le a haját, hogyha pedig szégyen az asszonynak megnyiratkozni vagy leborotváltatni a fejét, akkor fedje be.

7 Mert a férfinak nem kell befednie a fejét, mivel ő az Isten képe és dicsősége, de az asszony a férfi dicsősége.

8 Mert nem a férfi van az asszonyból, hanem az asszony a férfiból.

9 Mert nem is a férfi teremtetett az asszonyért, hanem az asszony a férfiért.

10 Ezért kell az asszonynak hatalmi jelt viselnie a fején, az angyalok miatt.

11 Mindenesetre az Úrban férfi sincs asszony nélkül, asszony sincs férfi nélkül.

12 Mert amint az asszony a férfiból van, úgy a férfi is az asszony által, az egész pedig Istentől.

13 Magatokban ítéljétek meg: Illik-e az asszonynak fedetlen fővel imádkozni Istenhez?

14 Nemde maga a természet is arra tanít-e titeket, hogy szégyen a férfinak, ha hosszú hajat növeszt?

15 Az asszonynak pedig ékesség, ha hosszú haja van, mert a haj fátyolként adatott neki.

16 Ha pedig valaki vitatkozni akar, nekünk ilyen szokásunk nincs, sem Isten gyülekezeteinek.

17 Ezt rendelem el, és nem dicsérlek benneteket, mivel nem javatokra, hanem károtokra gyűltök össze.

18 Mert először is, amikor összegyűltök a gyülekezetben, úgy hallom, hogy szakadások vannak köztetek, és ezt részben el is hiszem,

19 mert szükséges, hogy meghasonlások is legyenek köztetek, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek.

20 Amikor tehát összegyűltök egy helyen, nem az úrvacsorával éltek,

21 mert mindenki a maga vacsoráját veszi elő az evésnél, és az egyik éhezik, a másik pedig dőzsöl.

22 Hát nincsenek házaitok, hogy ott egyetek és igyatok? Vagy az Isten gyülekezetét vetitek meg, és megszégyenítitek azokat, akiknek nincs? Mit mondjak nektek? Dicsérjelek ezért titeket? Nem dicsérlek.

23 Mert én az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, vette a kenyeret,

24 hálát adva megtörte, és ezt mondta: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, amely tiértetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

25 Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorált, és ezt mondta: E pohár az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.

26 Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isztok e pohárból, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön.

27 Azért aki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy iszik az Úr poharából, vétkezik az Úr teste és vére ellen.

28 Vizsgálja meg azért az ember magát, és úgy egyék a kenyérből, és úgy igyék a pohárból,

29 mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, ítéletet eszik és iszik magának.

30 Ezért van köztetek sok erőtlen és beteg, és halnak meg sokan.

31 Mert ha mi magunk elítélnénk magunkat, nem esnénk ítélet alá.

32 De amikor az Úr ítél meg minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne kárhozzunk.

33 Azért, testvéreim, amikor összegyűltök az evésre, várjátok meg egymást.

34 Ha pedig valaki éhes, otthon egyék, hogy ne ítéletre gyűljetek össze. A többi dologról majd akkor rendelkezem, amikor hozzátok megyek.