1 Amikor feltekintett, látta, hogyan dobják a gazdagok az ajándékaikat a perselybe.

2 Látott pedig egy szegény özvegyasszonyt is, aki két fillért vetett bele.

3 Ekkor így szólt: Igazán mondom nektek, hogy ez a szegény özvegy mindenkinél többet adott,

4 mert mindezek a fölöslegükből adták az ajándékot, ő azonban szegénységéből minden vagyonát, amije volt, odaadta.

5 Amikor némelyek azt mondták a templomról, hogy szép kövekkel és fogadalmi ajándékokkal van díszítve, azt mondta:

6 Eljönnek majd a napok, amikor ezekből, amit itt láttok, nem marad kő kövön, amit le ne rombolnának.

7 Megkérdezték tőle: Mester, mikor lesznek ezek, és mi lesz a jele annak, hogy ez bekövetkezik?

8 Ő pedig azt mondta: Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket, mert sokan jönnek az én nevemben, akik azt mondják: „Én vagyok”, és hogy „az idő elérkezett”. Ne kövessétek őket!

9 Amikor hallotok háborúkról és lázadásokról, ne rémüljetek meg, mert ezeknek előbb meg kell történniük, de nem jön mindjárt a vég.

10 Majd így folytatta: Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad,

11 és mindenfelé nagy földindulások, éhségek és járványok lesznek, az égen pedig ijesztő nagy jelek lesznek láthatók.

12 De ezeket megelőzően kezet emelnek rátok, és üldözni fognak titeket, átadnak a zsinagógáknak, börtönbe vetnek, és királyok és helytartók elé visznek az én nevemért.

13 De ez alkalom lesz nektek a bizonyságtételre.

14 Döntsétek el szívetekben, hogy nem gondolkodtok előre, hogy mit feleljetek védelmetekre,

15 mert én adok nektek szájat és bölcsességet, amelynek egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani.

16 Még a szülők, testvérek, rokonok és barátok is elárulnak titeket, sőt egyeseket meg is ölnek közületek.

17 Mindenki gyűlölni fog benneteket az én nevemért.

18 De fejeteknek egy hajszála sem vész el.

19 Kitartásotokkal nyeritek meg lelketeket.

20 Amikor pedig látjátok Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve, akkor tudjátok meg, hogy elközelgett pusztulása.

21 Akkor, akik Júdeában lesznek, meneküljenek a hegyekbe, a városban levők pedig hagyják el azt, és akik a mezőn vannak, ne menjenek be abba.

22 Mert ezek a bosszúállás napjai, hogy beteljesedjen mindaz, ami meg van írva.

23 Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokban a napokban, mert nagy nyomorúság lesz e földön és harag e népen!

24 Kardélre hányják és fogságba viszik őket minden pogány nép közé, és Jeruzsálemet a pogányok megtapodják, amíg be nem telik a pogányok ideje.

25 És lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban, a földön pedig a népek tanácstalanságukban kétségbeesnek a tenger zúgása és tajtékzása miatt.

26 Dermesztő félelem lesz úrrá az embereken annak várása miatt, amik e földre következnek, mert az egek erősségei megrendülnek.

27 Akkor meglátják az Emberfiát eljönni a felhőben hatalommal és nagy dicsőséggel.

28 Amikor pedig mindezek elkezdődnek, álljatok fel, és emeljétek fel fejeteket, mert közeledik a ti váltságotok.

29 Mondott nekik egy példázatot: Nézzétek meg a fügefát és a többi fákat!

30 Amikor látjátok, hogy lombosodik, már magatoktól is tudjátok, hogy közel van a nyár.

31 Ugyanúgy ti is, amikor látjátok, hogy ezek bekövetkeznek, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa.

32 Bizony mondom nektek, hogy nem múlik el ez a nemzedék, míg mindezek be nem következnek.

33 Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak.

34 De vigyázzatok magatokra, hogy meg ne nehezedjék a szívetek tobzódás, részegség és ez élet gondjai miatt, hogy váratlanul ne érjen benneteket az a nap,

35 amely mint egy csapda, úgy lep meg mindenkit, aki az egész föld színén lakik.

36 Legyetek éberek, és imádkozzatok minden időben, hogy el tudjátok kerülni mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az Emberfia előtt!

37 Napközben a templomban tanított, éjszakára pedig kiment, hogy azon a hegyen lehessen, amelyet Olajfák hegyének hívnak.

38 Kora reggel pedig odament hozzá az egész nép, hogy hallgassa a templomban.