1 Erre így felelt a naamái Cófár:

2 Gondolataim feleletre kényszerítenek, mert nagy a felháborodottság bennem.

3 Hallom a megszégyenítő dorgálást, de értelmes lelkem megfelel majd értem.

4 Tudod-e azt, hogy eleitől fogva, az embernek e földre helyezése óta

5 az istentelenek vigassága rövid ideig tart, és az elvetemültek öröme egy röpke pillanat?

6 Ha szinte az égig érne is büszkesége, és a fellegeket érné a feje,

7 úgy vész el örökre, mint saját ganéja, és akik látták, azt kérdik: Hol van?

8 Elrepül, mint az álom, és nem találják. Eltűnik, mint az éjjeli látomás.

9 A szem, amely ráragyogott, nem látja többé, és lakóhelye sem törődik vele.

10 Fiai a szegény kedvében járnak, és keze visszaadja a vagyonát.

11 Ha csontja tele is volt ifjúi erővel, az vele együtt roskad a porba.

12 Ha édes szájában a gonoszság, és elrejti azt nyelve alá,

13 sajnál megválni tőle, inkább ínye között tartogatja,

14 akkor étke elváltozik gyomrában, vipera mérgévé lesz bensőjében.

15 Gazdagságot nyelt el, de kihányja azt, hasából is kihajtja azt Isten.

16 Vipera mérgét szívta, és áspiskígyó fullánkja öli meg őt,

17 hogy ne lássa a folyóvizeket, a tejjel és mézzel folyó patakokat.

18 Amit másoktól szerzett, vissza kell adnia, nem nyelheti le; éppígy kereskedéssel szerzett vagyonának sem örülhet.

19 Mert kihasználta és cserbenhagyta a szegényeket; házat rabolt, de nem építi tovább.

20 Mivel gyomra nem tudott betelni semmivel, nem mentheti meg értékeit.

21 Falánksága miatt semmi sem maradt meg, ezért nem lesz tartós jóléte.

22 Mikor teljes a bősége, akkor lát szükséget, és mindenféle nyomorúság támad rá.

23 Amikor meg akarja tölteni hasát, rábocsátja haragja tüzét, és azt önti rá étele gyanánt.

24 Amikor vasfegyver elől fut, ércből készült íj lövi át.

25 Kihúzza a nyilat, és az kijön a hátából, kivillan az epéjéből; rémület tölti el.

26 Teljes sötétség veszi körül rejtett vagyonát, föl nem szított tűz emészti meg; elpusztul az is, ami sátrában megmaradt.

27 Megjelenti álnokságát a menny, és ellene támad a föld.

28 Házának jövedelme eltűnik, szétfolyik az Úr haragjának napján.

29 Ez a gonosz ember fizetsége Istentől, és ez beszédének öröksége a Mindenhatótól.