1 Seregelj hát egybe, seregek leánya! Ostrommal támadtak ellenünk, pálcával verik arcul Izráel bíráját!

2 De te, Efrátának Betleheme, bár kicsiny vagy Júda nemzetségei között, belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen; akinek származása a kezdetekig nyúlik vissza, az ősidők napjáig.

3 Ezért csak addig adja oda őket, amíg a szülő asszony szül, de testvéreinek maradékai visszatérnek Izráel fiaihoz.

4 Odaáll, és az ÚR erejével legeltet, az ÚRnak, Istenének fenséges nevével. Biztonságban laknak, mert nagy lesz ő egészen a föld határáig.

5 Ő a mi békességünk. Ha Asszíria fölvonul földünkre, és megtapossa palotáinkat, hét pásztort és nyolc fejedelmi férfit állítunk szembe vele.

6 Karddal legeltetik majd Asszíria földjét és Nimród földjét is az ő kapuiban. Megszabadít Asszíriától, ha megtámadja földünket, és a mi területünkre lép.

7 Olyan lesz Jákób maradéka a sok nép között, mint az ÚRtól jövő harmat, mint zápor a fűnek, mert nem emberben reménykedik, és nem emberek fiaiban bízik.

8 Olyan lesz Jákób maradéka a nemzetek között, a sok nép között, mint az oroszlán az erdei vadak között. Mint az oroszlánkölyök a juhnyáj között, amely ha betör, letiporja és széttépi, és nincs, aki megmentsen tőle.

9 Erőt vesz kezed szorongatóidon, és minden ellenségedet kipusztítod.

10 Azon a napon – ezt mondja az ÚR – kiirtom lovaidat, és elveszítem harci szekereidet.

11 Kiirtom országod városait, és ledöntöm minden erődítményedet.

12 Kiirtom kezedből a varázsszereket, és nem lesznek többé szemfényvesztőid.

13 Kiirtom faragott szobraidat és bálványaidat, nem borulsz le többé kezed alkotásai előtt.

14 Kiszaggatom szent fáidat, és elpusztítom városaidat.

15 Heves haraggal állok bosszút azokon a népeken, akik nem engedelmeskednek.