1 Ez Ádám nemzetségének a könyve. Amelyik napon Isten az embert teremtette, Istenhez hasonlóvá teremtette.

2 Férfivá és asszonnyá teremtette, megáldotta, és embernek nevezte őket teremtésük napján.

3 Százharminc esztendőt élt Ádám, és fiút nemzett a saját képére és hasonlóságára, és Sétnek nevezte.

4 Ádám napjai, miután Sétet nemzette, nyolcszáz esztendőt tettek ki, és még nemzett fiakat és leányokat.

5 Ádám egész életének ideje kilencszázharminc esztendő volt, azután meghalt.

6 Sét pedig százöt esztendőt élt, és Énóst nemzette.

7 Sét, miután Énóst nemzette, nyolcszázhét esztendeig élt, és fiakat és leányokat nemzett.

8 Sét egész életének ideje kilencszáztizenkét esztendő volt, azután meghalt.

9 Énós pedig kilencven esztendőt élt, és nemzette Kénánt.

10 Énós, miután Kénánt nemzette, nyolcszáztizenöt esztendeig élt, és fiakat és leányokat nemzett.

11 Énós egész életének ideje kilencszázöt esztendő volt, azután meghalt.

12 Kénán pedig hetven esztendőt élt, és nemzette Mahalalélt.

13 Kénán, miután Mahalalélt nemzette, nyolcszáznegyven esztendeig élt, és fiakat és leányokat nemzett.

14 Kénán egész életének ideje kilencszáztíz esztendő volt, azután meghalt.

15 Mahalalél pedig hatvanöt esztendőt élt, és Járedet nemzette.

16 Mahalalél, miután Járedet nemzette, nyolcszázharminc esztendeig élt, és fiakat és leányokat nemzett.

17 Mahalalél egész életének ideje nyolcszázkilencvenöt esztendő volt, azután meghalt.

18 Járed pedig százhatvankét esztendőt élt, és Énókot nemzette.

19 Járed, miután Énókot nemzette, nyolcszáz esztendőt élt, és fiakat és leányokat nemzett.

20 Járed egész életének ideje kilencszázhatvankét esztendő volt, azután meghalt.

21 Énók pedig hatvanöt esztendőt élt, és Matuzsálemet nemzette.

22 Énók háromszáz esztendeig az Istennel járt, miután Matuzsálemet nemzette, és fiakat és leányokat nemzett.

23 Énók egész életének ideje háromszázhatvanöt esztendő volt.

24 És mivel Énók Istennel járt, eltűnt, mert Isten magához vette.

25 Matuzsálem pedig száznyolcvanhét esztendőt élt és Lámeket nemzette.

26 Matuzsálem, miután Lámeket nemzette, hétszáznyolcvankét esztendőt élt, és fiakat és leányokat nemzett.

27 Matuzsálem egész életének ideje kilencszázhatvankilenc esztendő volt, azután meghalt.

28 Lámek pedig száznyolcvankét esztendőt élt, és fiat nemzett.

29 Nóénak nevezte el, mert ezt mondta: Ő vigasztal meg minket kezünk fáradságos munkájában e földön, melyet megátkozott az ÚR.

30 És Lámek, miután Nóét nemzette, ötszázkilencvenöt esztendőt élt, és fiakat és leányokat nemzett.

31 Lámek egész életének ideje hétszázhetvenhét esztendő volt, azután meghalt.

32 Nóé ötszáz esztendős volt, amikor Sémet, Hámot és Jáfetet nemzette.