1 În anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, Ioab a pornit, în fruntea unei puternice oștiri, să pustiască țara fiilor lui Amon și să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. Ioab a bătut Raba și a nimicit-o.

În anul următor. Capitolul 20 se ocupă de încheierea campaniei împotriva amoniţilor (v. 1-3) şi de faptele eroice ale unor israeliţi curajoşi contra unor uriaşi filisteni (v. 4-8). În ce priveşte raportul paralel, vezi la 2 Samuel 11,1;12,26.31; 21,18-22.

Anul următor. Literal "la timpul reîntoarcerii anului." Aceasta era perioada din an când oştirile porneau de regulă la luptă. Sezonul ploios de iarnă nu era potrivit pentru operaţiuni militare. Dar primăvara ploile încetau şi recoltele se coceau, procurând hrană oştirilor invadatoare. Rapoartele asiriene arată că era o practică obişnuită ca oştirile să pornească în campaniile lor în luna Nisan. Nisan era luna întâi a anului asirian şi babilonian, luna întâi a anului religios ebraic (vezi la Exod 12,2; Deuteronom 16,1 [numită Abib]; Estera 3,7) şi probabil luna întâi a anului civil pentru poporul Israel din nord după separare. Iuda îşi începea anul civil cu Tişri (luna a 7-a), toamna. Cu privire la cele două începuturi de an, vezi vol. II, p. 109-111, 116).

A rămas în Ierusalim. În Samuel, raportul continuă din punctul acesta cu relatarea adulterului lui David cu Batşeba, soţia lui Urie, hetitul (2 Samuel 11,2-27).

Ioab a bătut Raba. La momentul culminant al asediului, Ioab l-a chemat pe David să vină şi să efectueze actul final al capturării cetăţii (vezi la 2 Samuel 12,27-29).


2 David a luat cununa de pe capul împăratului ei și a găsit-o în greutate de un talant de aur: era împodobită cu pietre scumpe. Au pus-o pe capul lui David, care a luat o mare pradă din cetate.

Un talant de aur. Un talant are cam 30 kg. E greu să ne închipuim ca cineva putea să poarte

o coroană atât de grea. Dacă în acea ocazie coroana, şi nu aşa cum gândesc unii o piatră preţioasă, era "purtată", probabil că existau mijloace de susţinere care să ajute la purtarea unei astfel de greutăţi neobişnuite (vezi la 2 Samuel 12,30).


3 A scos afară pe locuitori și i-a tăiat în bucăți cu ferăstraie, cu securi și cu topoare; tot așa a făcut tuturor cetăților fiilor lui Amon. David s-a întors la Ierusalim cu tot poporul.

I-a tăiat cu fierăstraie. Expresia aceasta se deosebeşte numai printr-o literă în ebraica consonantică de expresia din Samuel care zice "i-a pus sub fierăstraie", adică David a supus pe amoniţi la muncă forţată cu uneltele acestea (vezi la 2 Samuel 12,31). [Trd. G. Galaction spune: "l-a pus la corvezi cu fierăstrăul şi cu grapa de fier şi cu securea şi să lucreze la cuptoarele de cărămidă."]


4 După aceea, a avut loc o bătălie la Ghezer cu filistenii. Atunci Sibecai, hușatitul, a ucis pe Sipai, unul din copiii lui Rafa. Și filistenii au fost smeriți.

Ghezer. Vezi la 1 Cronici 14,16.

Sibecai. Vezi la 2 Samuel 21,18 care plasează bătălia aceasta cu filistenii la Gob, evident un loc neidentificat aproape de Ghezer. Sibecai era unul dintre vitejii comandanţi ai oştirii lui David. (1 Cronici 11,29; 27,11).

Sipai. Sau "Saf" (2 Samuel 21,18).


5 A mai fost o bătălie cu filistenii. Și Elhanan, fiul lui Iair, a ucis pe fratele lui Goliat, Lahmi din Gat, care avea o suliță al cărei mâner era ca un sul de țesut.

A mai fost o bătălie. Potrivit cu 2 Samuel 21,19, amplasarea noului război a fost iar Gob (vezi la 1 Cronici 20,4).

Iair. Sau "Iaare-Oreghim, din Betleem" (2 Samuel 21,19).

Goliat. Războinicul pe care David, tânăr fiind, îl înfrânsese atât de categoric (1 Samuel 17,4). Gat era patria oamenilor cu statură înaltă (1 Cronici 20,6-8).


6 A mai fost o bătălie la Gat. Acolo a fost un om de statură înaltă care avea șase degete la fiecare mână și la fiecare picior, douăzeci și patru de toate, și care se trăgea și el din Rafa.

Degete. Ebraica textului de aici e mai scurtă decât în 2 Samuel 21,20. Expresia care descrie degetele uriaşului spune, literal, "şi degetele lui [cuvântul ebraic "degete" este folosit atât pentru degetele de la mâini cât şi pentru cele de la picioare] şase şi şase - douăzeci şi patru".


7 El a batjocorit pe Israel; și Ionatan, fiul lui Șimea, fratele lui David, l-a ucis.
8 Oamenii aceștia erau dintre copiii lui Rafa la Gat. Ei au pierit uciși de mâna lui David și de mâna slujitorilor lui.