1 După aceea, David a bătut pe filisteni și i-a smerit, și a luat din mâna filistenilor Gatul și satele lui.

După aceea. Versetele 1-13 se ocupă de cuceririle lui David. Vezi şi la 2 Samuel 8,1-14. Cuvintele "după aceea" nu arată neapărat că evenimentele pe cale să fie povestite au urmat toate, în ordine cronologică, după evenimentele prezentate anterior. Ordinea în care evenimentele se găsesc raportate în Biblie nu este întotdeauna exact aceea în care au avut loc. Atât 2 Samuel 8, cât şi 1 Cronici 18 par să conţină o trecere în revistă a diferitelor cuceriri ale lui David, începând cu Filistia şi Moab, dar enumără de asemenea prăzile şi tributul obţinut de la diferite state siriene, care au fost supuse în războiul declanşat după moartea lui Nahaş, împăratul fiilor lui Amon (vezi 1 Cronici 19).

Gatul. Raportul din Samuel foloseşte cuvântul "Metheg-ammah" (KJV), pe care unii îl interpretează ca însemnând "binele cetăţii mame" ["cârmuirea capitalei lor", trd. Cornil.] (vezi la 2 Samuel 8,1). Potrivit textului acesteia, David a pus stăpânire pe cetatea mamă, metropola filistenilor, care, potrivit raportului din 1 Cronici, era Gatul.

Vezi imaginea următoare


2 A bătut pe moabiți, și moabiții au fost supuși lui David și i-au plătit un bir.

A bătut pe Moabiţi. [Moabul, KJV]. Compară cu 2 Samuel 8,2.


3 David a bătut pe Hadarezer, împăratul Țobei, spre Hamat, când s-a dus să-și așeze stăpânirea peste râul Eufratului.

Ţobei, spre Hamat. Ţoba era un regat arameu la vest de Eufrat, la nord-est de Damasc şi la sud de Hamat. A înflorit pe vremea lui Saul, David şi Solomon (vezi 1 Samuel 14,47; 2 Samuel 8,3; 2 Cronici 8,3).

Să-şi aşeze stăpânirea. "Să-şi aşeze iarăşi stăpânirea" (vezi la 2 Samuel 8,3).

Eufratului. Afirmaţia de aici e o dovadă că David exercita o oarecare stăpânire până la Eufrat. Lucrul acesta este sprijinit şi de faptul că printre aliaţii sirieni înfrânţi erau aramei de la est de Eufrat (vezi la cap. 19,16,19).


4 David i-a luat o mie de care, șapte mii de călăreți și douăzeci de mii de pedestrași; a tăiat vinele tuturor cailor de trăsuri și n-a păstrat decât o sută de care.

Şapte mii de călăreţi. Pasajul paralel spune "o mie şapte sute de călăreţi" (2 Samuel 8,4). LXX spune "şapte mii" în ambele cazuri (vezi p. 122, 123).

A tăiat vinele. Adică a tăiat încheietura genunchiului. Era practica de a tăia tendoanele picioarelor dinapoi ca să scoată caii din luptă (vezi Iosua 11,6-9).


5 Sirienii din Damasc au venit în ajutorul lui Hadarezer, împăratul Țobei, și David a bătut douăzeci și două de mii de sirieni.
6 David a pus o strajă de oști în Siria Damascului. Și sirienii au fost supuși lui David și i-au plătit bir. Domnul ocrotea pe David oriunde mergea.

Strajă de oşti. [Garnizoane, KJV]. Cuvântul pentru "garnizoană" nu e prezent în textul ebraic al Cronicilor, dar se găseşte în 2 Samuel 8,6, precum şi în LXX, versiunea siriacă şi targumii Cronicilor.


7 Și David a luat scuturile de aur pe care le aveau slujitorii lui Hadarezer și le-a adus la Ierusalim.
8 David a mai luat multă aramă din Tibhat și din Cun, cetățile lui Hadarezer. Solomon a făcut din ea marea de aramă, stâlpii și uneltele de aramă.

Aramă. De fapt cupru sau bronz (vezi la 1 Regi 7,47). Metalul acesta era foarte obişnuit în vremurile străvechi, în Asia de apus.

Capitolul acesta, ca şi corespondentul lui, 2 Samuel 8, se ocupă mai puţin de prezentarea cuceririlor, cât de enumerarea prăzilor şi tributurilor pe care David le-a obţinut şi le-a pus deoparte pentru viitorul templu (vezi la v. 11).

Marea de aramă. Vezi la 1 Regi 7,15-26.45; 2 Cronici 4,2-5,10.15.18.


9 Tohu, împăratul Hamatului, a auzit că David bătuse toată oștirea lui Hadarezer, împăratul Țobei,
10 și a trimis pe fiul său Hadoram la împăratul David să-i ureze de bine și să-l laude că a luptat împotriva lui Hadarezer și l-a bătut. Căci Tohu era în război cu Hadarezer. A trimis de asemenea tot felul de vase de aur, de argint și de aramă.

Hadoram. Sau Ioram (2 Samuel 8,10).


11 Împăratul David le-a închinat Domnului, împreună cu argintul și aurul pe care-l luase de la toate popoarele, de la Edom, de la Moab, de la fiii lui Amon, de la filisteni și de la Amalec.

David le-a închinat. Versetul acesta recapitulează sursele de bogăţii pe care David le-a pus deoparte pentru templu. Cuceririle lui par să fie recapitulate aici cu scopul acesta. Sunt menţionate popoare a căror cucerire nu este raportată decât în cap. 19.


12 Abișai, fiul Țeruiei, a bătut în Valea Sării optsprezece mii de edomiți.

Edomiţii. În Samuel versetul acesta zice: "La întoarcerea de la biruinţa lui asupra sirienilor, David şi-a făcut iarăşi un nume, bătând în Valea Sării optsprezece mii de edomiţi" (2 Samuel 8,13). După toate probabilităţile, în timp ce David era angajat contra sirienilor în nord, Edomul s-a folosit de situaţie şi a invadat Iudea, din care pricină o armată a fost trimisă împotriva lui Edom sub conducerea lui Abişai, care a ucis 18.000 de edomiţi (vezi la 2 Samuel 8,12). Atât după Samuel cât şi după Cronici, incidentul acesta a avut loc în "Valea Sării". O asemenea vale era în Edom (2 Regi 14,7; 2 Cronici 25,11).


13 A pus oști de strajă în Edom, și tot Edomul a fost supus lui David. Domnul ocrotea pe David pe oriunde mergea.

În Edom. "În tot Edomul" (2 Samuel 8,14). Este evident, deci, că întreaga ţară a Edomului a ajuns sub controlul lui Israel. Datorită naturii sălbatice a celei mai mari părţi a terenului, a fost nevoie de garnizoane permanente în toată ţara pentru a ţine situaţia în mână.


14 David a domnit peste tot Israelul și făcea judecată și dreptate tot poporului său.

David a domnit. Versetele 14-17 se ocupă de administraţia internă a lui David.

Făcea judecată. David îndeplinea funcţia de judecător suprem al ţării (vezi la 2 Samuel 15,2-4).


15 Ioab, fiul Țeruiei, era mai mare peste oștire; Iosafat, fiul lui Ahilud, era scriitor;

Ţeruiei. Sora lui David (1 Cronici 2,16). Prin urmare Ioab era nepotul lui David.


16 Țadoc, fiul lui Ahitub, și Abimelec, fiul lui Abiatar, erau preoți; Șavșa era logofăt;

Ţadoc. Despre Ţadoc din linia lui Eleazar (cap. 6,4-8), vezi la 2 Samuel 8,17.

Abimelec. Acesta ar trebui să fie scris Ahimelec, ca în 2 Samuel 8,17. Un anume Ahimelec este menţionat atât ca tată al lui Abiatar (1 Samuel 22,20), cât şi ca fiu al lui (1 Cronici 24,6). În altă parte, Ţadoc şi Abiatar sunt numiţi ca fiind preoţii (vezi 2 Samuel 15,29.35). Cu privire la concordanţa dintre aceste texte, vezi la 2 Samuel 8,17.


17 Benaia, fiul lui Iehoiada, era căpetenia cheretiților și a peletiților; și fiii lui David erau cei dintâi pe lângă împărat.

Cheretiţilor şi Peletiţilor. Străinii aceştia alcătuiau garda personală regală (vezi la 2 Samuel

15,18).

COMENTARIUL LUI ELLEN G.WHITE

1-3.14 PP 713