1 Iotam avea douăzeci și cinci de ani când a ajuns împărat și a domnit șaisprezece ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ierușa, fata lui Țadoc.

Iotam. Capitolul acesta, care se ocupă de domnia lui Iotam, este paralel cu 2 Regi 15, 32-38, dar are detalii în plus. Regi aminteşte un lucru care nu se găseşte în Cronici, şi anume măsurile luate de Siria împotriva lui Iuda (2 Regi 15,37).

2. În Templu. Adică, Iotam nu a intrat ilegal în Templu, aşa cum făcuse tatăl său înainte de el (cap. 26,16-20).

Se strica mereu. Scriitorii cărţii Regilor explică mai mult lucrul acesta, afirmând că "poporul tot mai aducea jertfe şi tămâie pe înălţimi" (2 Regi 15,35). Intervenţiile profeţilor din această perioadă dau dovadă că exista o stricăciune morală adânc înrădăcinată, care submina puterea naţiunii (Isaia 1,4.21-24; Osea 4,1.2; Mica 2,10-12).


2 El a făcut ce este bine înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său, Ozia. Numai că n-a intrat în Templul Domnului. Totuși poporul se strica mereu.
3 Iotam a zidit poarta de sus a Casei Domnului și a făcut multe clădiri pe zidurile de pe deal.

Poarta de sus. Probabil poarta din zidul de nord al curţii Templului (vezi Ieremia 20,2; Ezechiel 9,2). De pe deal. [Ophel, KJV]. Partea de nord a dealului sud-estic al Ierusalimului.

4. A zidit cetăţi. Evident, de apărare împotriva lui Israel şi a Siriei şi împotriva puterii Asiei, aflate în ascensiune, care, sub Tilgat Pileser III (745-727), avea pe atunci un interes activ faţă de treburile Asiei de apus.

Cetăţui. Adică fortăreţe. Atât Ozia cât şi Iotam dovediseră o preocupare neobişnuită de a întări ţara (vezi cap. 26,9-15). Profeţii timpului au mustrat încrederea populară care se punea în fortificaţii şi în tăria omenească (Osea 8,14; Isaia 2,15; cf. 17,3.4).


4 A zidit cetăți pe muntele lui Iuda și cetățui și turnuri în dumbrăvi.
5 A fost în război cu împăratul fiilor lui Amon și i-a biruit. Fiii lui Amon i-au dat în anul acela o sută de talanți de argint, zece mii de cori de grâu și zece mii de orz; și i-au plătit tot atât pe anul al doilea și al treilea.

Fiilor lui Amon. [Amoniţilor, KJV] După moartea lui Ozia, amoniţii au refuzat probabil plătirea obişnuită a tributului (cap. 26,8), dar Iotam i-a constrâns din nou să se supună.

Şi al treilea. Timp de trei ani, Amon a continuat să trimită tribut lui Iotam şi apoi probabil a încetat. Aceasta se crede că ar fi avut loc pe vremea când Ahaz a preluat tronul după domnia exclusivă a lui Iotam (de probabil numai 4 ani). Lungimea totală alocată domniei lui Iotam este de 16 ani (v. 1.8), dar în ceea ce priveşte prima parte - foarte probabil de aproape 12 ani - se crede că Iotam a fost coregent cu Ozia. Despre cei 20 de ani ai lui Iotam versus cei 16 ani ai săi (2 Regi 15,30.33), vezi vol. II p. 150.

6 Iotam a ajuns puternic, pentru că și-a urmat necurmat căile înaintea Domnului Dumnezeului său.

Şi-a urmat necurmat căile. Aşa cum face de obicei, cronicarul arată cauza prosperităţii consacrarea faţă de Domnul.


7 Celelalte fapte ale lui Iotam, toate războaiele lui și tot ce a făcut el, sunt scrise în cartea împăraților lui Israel și Iuda.

Toate războaiele lui. În ultima parte a domniei lui, Iotam a fost constrâns să facă faţă năvălirilor atât din partea lui Israel, cât şi din partea Siriei (2 Regi 15,37).

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE

1.2 PK 305


8 El avea douăzeci și cinci de ani când a ajuns împărat și a domnit șaisprezece ani la Ierusalim.
9 Iotam a adormit cu părinții săi, și l-au îngropat în cetatea lui David. Și, în locul lui, a domnit fiul său Ahaz.