1 Kérjetek esőt az ÚRtól a tavaszi eső idején! Az ÚR szerez villámlást, ő ad záporesőt és mezei növényt mindenkinek.

2 Mert a bálványok hazugságot szólnak, a varázslók pedig hamisságot látnak, és üres álmokat mondanak, és hiábavalósággal vigasztalnak. Ezért szélednek el, mint a juhnyáj, és nyomorognak, mert nincs pásztoruk.

3 Haragra gerjedtem a pásztorok ellen, és megfenyítem a bakokat. Bizony, gondja van a Seregek URának az ő nyájára, Júda házára, és olyanokká teszi őket, amilyen a harcra fölékesített ló.

4 Közülük kerül ki a szegletkő, közülük a cövek, közülük való a harci íj, közülük kerül ki minden elöljáró is.

5 Olyanok lesznek, mint a hősök, akik az utcák sarát tapossák a harcban. Harcolnak, mert velük van az ÚR, és megszégyenítik a lovasokat.

6 Megerősítem Júda házát, és József házát megsegítem. Visszahozom őket, mert megszánom őket, és olyanná lesznek, mintha el se vetettem volna őket, mert én vagyok az ÚR, az ő Istenük, és én meghallgatom őket.

7 Efraim is olyan lesz, mint egy hős, és örvendezik majd, mint aki bort ivott. Látják ezt a fiai, és örvendeznek, örül a szívük az ÚRban.

8 Füttyentek nekik, és összegyűjtöm őket, mert megszabadítom őket, és megsokasodnak, mint régen.

9 Bár szétszórtam őket a népek közé, messze földön is emlegetnek engem, életben maradnak, és visszatérnek fiaikkal együtt.

10 Mert visszatérítem őket Egyiptom földjéről, Asszíriából is összegyűjtöm őket. Behozom őket Gileád és Libánon földjére, de még ez sem lesz elég nekik.

11 Szorongattatva vonulnak át a tengeren, de az ÚR ráüt a tenger hullámaira, és kiszáradnak a Nílus mélységei. Vége lesz Asszíria kevélységének, és elvész Egyiptom királyi pálcája.

12 És megerősítem őket az ÚRban, és az ő nevében járnak – így szól az ÚR.