1 Testvéreim, szívemből kívánom és könyörgök értük Istenhez, hogy üdvözüljenek.

2 Mert bizonyságot teszek felőlük, hogy van bennük Isten iránti buzgóság, de nem a helyes ismeret szerint.

3 Mert nem ismerik Isten igazságát, hanem a magukénak igyekeztek érvényt szerezni, és Isten igazságának nem engedelmeskedtek.

4 Mert a törvény vége Krisztus, minden hívő megigazulására.

5 Mert Mózes a törvényből való igazságról azt írja, hogy aki azokat cselekszi, élni fog általa.

6 A hitből való igazság pedig így szól: Ne mondd a te szívedben: „Ki megy föl a mennybe?” – azért, hogy Krisztust lehozza.

7 Vagy: „Ki száll le a mélységbe?” – azért, hogy Krisztust a halottak közül felhozza.

8 De mit mond? Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van, mégpedig a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk.

9 Mert ha száddal Úrnak vallod Jézust, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halottak közül, üdvözülsz.

10 Mert szívvel hisszük, hogy megigazulunk, és szájjal teszünk vallást az üdvösségről.

11 Mert azt mondja az Írás: Aki hisz benne, nem szégyenül meg.

12 Nincs különbség zsidó és görög között, mert ugyanaz az Ura mindenkinek, aki kegyelemben gazdag mindenkihez, aki őt segítségül hívja.

13 Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.

14 De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hittek? És hogyan higgyenek abban, aki felől nem hallottak? És hogyan hallanának igehirdető nélkül?

15 És hogyan prédikálnak, ha el nem küldik őket? Amint meg van írva: Mily szépek a jó hírt hirdetőknek lábai!

16 De nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak. Mert Ézsaiás azt mondja: Uram, ki hitt a mi beszédünknek?

17 Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által.

18 De kérdezem: Talán nem hallották? Sőt inkább az egész földre elhatott a hangjuk, és a földkerekség széléig az ő beszédük.

19 De kérdezem: Izráel talán nem értette meg? Elsőnek Mózes mondja: Titeket egy oly nép által teszlek féltékennyé, amely nem nép, értetlen néppel haragítalak meg titeket.

20 Majd Ézsaiás nyíltan ezt mondja: Megtaláltak azok, akik nem kerestek engem, nyilvánvaló lettem azoknak, akik nem kérdezősködtek felőlem.

21 Izráelről pedig ezt mondja: Egész nap kitártam karjaimat az engedetlen és ellentmondó nép felé.