1 A făcut altarul pentru arderile de tot din lemn de salcâm; lungimea lui era de cinci coți, și lățimea de cinci coți; era în patru muchii, și înălțimea lui era de trei coți.

Altarul pentru arderile de tot. Versetele 1-8 se ocupă cu mobilierul curţii (vezi comentariul pentru cap. 27,1-5; 30,18).


2 La cele patru colțuri i-a făcut niște coarne dintr-o bucată cu el și l-a poleit cu aramă.
3 A făcut toate uneltele altarului: oalele pentru cenușă, lopețile, lighenele, furculițele și tigăile pentru cărbuni; toate uneltele acestea le-a făcut de aramă.
4 A făcut pentru altar un grătar de aramă ca o rețea, pe care a pus-o sub pervazul altarului, începând de jos, așa că venea până la jumătatea altarului.
5 A turnat apoi patru verigi, pe care le-a pus în cele patru colțuri ale grătarului de aramă, ca să vâre drugii în ele.
6 A făcut drugii din lemn de salcâm și i-a poleit cu aramă.
7 A vârât drugii în verigile de pe laturile altarului ca să-l ducă. L-a făcut din scânduri, gol pe dinăuntru.
8 A făcut ligheanul de aramă, cu piciorul lui de aramă, din oglinzile femeilor care slujeau la ușa Cortului întâlnirii.

Oglinzile. Neamintite până acum, acestea erau din bronz foarte fine şlefuit, de formă ovală sau circulară. Astfel de oglinzi erau folosite de femeile din Egipt, asemenea celor din multe ţări orientale, încă din timpuri vechi. Având în vedere că se pare că Moise nu a poruncit ca acestea să fie dăruite, trebuie că femeile le-au dăruit dintr-un lăudabil şi consacrat spirit de sacrificiu de sine. Fără îndoială că oglinzile acesta erau de mare valoare şi, de aceea, dedicarea lor lui Dumnezeu a fost un excelent exemplu de consacrare (vezi Matei 26,6-13). Aceste femei evlavioase au preţuit podoaba mai înaltă a spiritului, decât aceea a înfăţişării exterioare (1 Petru 3,1-5). Darul lor mărturiseşte că au iubit mai mult pe Dumnezeu, decât s-au iubit pe ele însele.


9 Apoi a făcut curtea. Înspre partea de miazăzi, pentru curte, erau niște pânze de in subțire răsucit, pe o lungime de o sută de coți,

A făcut curtea. Pentru versetele 9-20, vezi comentariul pentru cap. 27,9-19.


10 cu douăzeci de stâlpi așezați pe douăzeci de picioare de aramă; cârligele stâlpilor și bețele lor de legătură erau de argint.
11 Înspre partea de miazănoapte erau o sută de coți de pânză, cu douăzeci de stâlpi și cu cele douăzeci de picioare de aramă ale lor; cârligele stâlpilor și bețele lor de legătură erau de argint.
12 Înspre partea de apus erau cincizeci de coți de pânză, cu zece stâlpi și cele zece picioare ale lor; cârligele stâlpilor și bețele lor de legătură erau de argint.
13 Înspre partea de răsărit, pe cei cincizeci de coți lățime, erau:
14 pentru o aripă, cincisprezece coți de pânză, cu trei stâlpi și cele trei picioare ale lor,
15 și pentru a doua aripă, care era în fața ei, de cealaltă parte a porții curții, cincisprezece coți de pânză, cu trei stâlpi și cele trei picioare ale lor.
16 Toate pânzele de jur împrejurul curții erau de in subțire răsucit.
17 Picioarele stâlpilor erau de aramă, cârligele stâlpilor și bețele lor de legătură erau de argint, și căpătâiele lor erau poleite cu argint. Toți stâlpii curții erau legați între ei cu bețe de argint.
18 Perdeaua de la poarta curții Cortului era o lucrătură făcută la gherghef din fir albastru, purpuriu, cărămiziu, și din in subțire răsucit; avea o lungime de douăzeci de coți, și înălțimea era de cinci coți, ca lățimea pânzelor curții;
19 cei patru stâlpi ai ei și cele patru picioare ale lor erau de aramă; cârligele și bețele lor de legătură erau de argint; iar căpătâiele erau poleite cu argint.
20 Toți țărușii din jurul Cortului și curții erau de aramă.
21 Iată socoteala locașului Cortului întâlnirii, făcută după porunca lui Moise, prin îngrijirea leviților, sub cârmuirea lui Itamar, fiul preotului Aaron.
22 Bețaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda, a făcut tot ce poruncise lui Moise, Domnul.
23 El a avut ca ajutor pe Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminția lui Dan, meșter la săpat în pietre, la cioplit cu meșteșug și la lucrat pe gherghef în materiile vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu, și în in subțire.

Meşter la săpat în pietre. Deoarece Oholiab era priceput în textile, cuvântul meşter la săpat în pietre, care sugerează lucrare cu piatră (metale în engleză) ar trebui tradus inventator, sau artist.


24 Tot aurul întrebuințat la lucru pentru toate lucrările Sfântului Locaș, aur ieșit din daruri, se suia la douăzeci și nouă de talanți și șapte sute treizeci de sicli, după siclul Cortului.

Tot aurul. Greutatea lui ar fi ceva mai mult de 1000 kg. Acesta ar forma un cub de aur cu latura de aproximativ 37,5 cm. În Egipt aurul era mult, fiind importat din Etiopia. În ţara faraonilor mai venea mult au ca tribut al naţiunilor subjugate.


25 Argintul celor ieșiți la numărătoare, din adunare, se suia la o sută de talanți și o mie șapte sute șaptezeci și cinci de sicli, după siclul Sfântului Locaș:

Argintul. Greutatea lui ar fi de 3440 kg. Cele o sută de picioare (v.27) echivalează exact în numărul total de picioare enumerate în cap. 26,19.21.25.32.


26 câte o jumătate de siclu de cap, o jumătate de siclu, după siclul Sfântului Locaș, pentru fiecare om cuprins în numărătoare, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, adică pentru șase sute trei mii cinci sute cincizeci de oameni.
27 Din cei o sută de talanți de argint s-au turnat picioarele Sfântului Locaș și picioarele perdelei dinăuntru, adică o sută de picioare la cei o sută de talanți, câte un talant de picior.
28 Și cu cei o mie șapte sute șaptezeci și cinci de sicli s-au făcut cârligele și bețele de legătură dintre stâlpi și le-au poleit căpătâiele.
29 Arama dăruită se suia la șaptezeci de talanți și două mii patru sute de sicli.

Arama. Adică, bronzul. Greutatea ar fi de aproximativ 2421 kg. La aceasta mai trebuie să fie adăugate pietrele preţioase, mirodeniile, obiectele din lemn, ţesăturile şi diferitele piei de animale. Acestea aduc o bună mărturie despre dărnicia poporului (vezi Psalmi 105,37).

Când au plecat din Egipt, evreii au cerut de la egipteni lucruri scumpe (vezi comentariul pentru Exod 3,22; 12,35.36). Bogăţii considerabile trebuie că au obţinut recent şi de la amaleciţii învinşi (cap.17,8-13).


30 Din ea au făcut picioarele de la ușa Cortului întâlnirii; altarul de aramă cu grătarul lui și toate uneltele altarului;
31 picioarele stâlpilor curții, de jur împrejur, și picioarele stâlpilor de la poarta curții; și toți țărușii din jurul Cortului și ai curții.