1 Apoi Bețaleel a făcut chivotul din lemn de salcâm; lungimea lui era de doi coți și jumătate, lățimea de un cot și jumătate, și înălțimea tot de un cot și jumătate.

Apoi Beţaleel. Capitolul acesta raportează executarea instrucţiunilor care apar în capitolele 25,10-39; 30,1-5.23-25.34.35 la care este îndreptat cititorul. Beţaleel a însărcinat pe alţii să realizeze cea mai mare parte a lucrării, iar pentru sine şi-a rezervat construirea chivotului, a heruvimilor şi a tronului harului. Aceasta pentru faptul că chivotul a fost obiectul cel mai important din mobilierul sanctuarului, fiind locaşul Sfintei Prezenţe, şi el şi-a propus ca acesta să fie capodopera lui.


2 L-a poleit cu aur curat pe dinăuntru și pe din afară, și i-a făcut un chenar de jur împrejur.
3 A turnat pentru el patru verigi de aur, pe care le-a pus la cele patru colțuri ale lui: două verigi de o parte și două verigi de cealaltă parte.
4 A făcut niște drugi de lemn de salcâm și i-a poleit cu aur.
5 A vârât drugii în verigile de la cele două laturi ale chivotului, ca să ducă chivotul.
6 A făcut și capacul ispășirii de aur curat; lungimea lui era de doi coți și jumătate, și lățimea de un cot și jumătate.
7 A făcut doi heruvimi de aur bătut, la cele două capete ale capacului ispășirii;
8 un heruvim la un capăt, și un heruvim la celălalt capăt; heruvimii i-a făcut pe capacul ispășirii la cele două capete ale lui.
9 Heruvimii erau cu aripile întinse deasupra, acoperind capacul ispășirii cu aripile lor și uitându-se unul la altul. Heruvimii stăteau cu fața întoarsă spre capacul ispășirii.
10 A făcut masa din lemn de salcâm; lungimea ei era de doi coți, lățimea de un cot, și înălțimea de un cot și jumătate.
11 A poleit-o cu aur curat și i-a făcut un chenar de jur împrejur.
12 I-a făcut împrejur un pervaz de un lat de mână, pe care a făcut un chenar de jur împrejur.
13 A turnat pentru masă patru verigi de aur și a pus verigile în cele patru colțuri, care erau la cele patru picioare ale ei.
14 Verigile erau lângă pervaz, și în ele erau vârâți drugii pentru ducerea mesei.
15 A făcut drugii de lemn de salcâm și i-a poleit cu aur; ei slujeau la ducerea mesei.
16 A făcut apoi uneltele care trebuiau puse pe masă: farfuriile, cățuile, potirele și ceștile ei, care slujeau la jertfele de băutură; le-a făcut de aur curat.
17 A făcut sfeșnicul de aur curat; a făcut sfeșnicul de aur curat, bătut; piciorul, fusul, potirașele, gămălioarele și florile lui erau dintr-o bucată cu el.
18 Din amândouă părțile lui ieșeau șase brațe: trei brațe dintr-o latură, și trei brațe din cealaltă latură.
19 Pe un braț erau trei potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor, și pe un alt braț alte trei potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor; așa era la toate cele șase brațe care ieșeau din sfeșnic.
20 Pe fusul sfeșnicului erau patru potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor.
21 Era o gămălioară sub două brațe care ieșeau din sfeșnic, o gămălioară sub alte două brațe, și o gămălioară sub alte două brațe; așa era la toate cele șase brațe care ieșeau din sfeșnic.
22 Gămălioarele și brațele sfeșnicului erau dintr-o bucată cu el, bătut în întregime dintr-o bucată de aur curat.
23 A făcut apoi cele șapte candele ale lui, mucările și cenușarele lui, toate de aur curat.
24 A întrebuințat un talant de aur curat pentru facerea sfeșnicului cu toate uneltele lui.
25 Apoi a făcut altarul pentru tămâie din lemn de salcâm; lungimea lui era de un cot, și lățimea de un cot; era în patru muchii, și înălțimea lui era de doi coți. Coarnele erau dintr-o bucată cu el.
26 L-a poleit cu aur curat, atât partea de sus, cât și laturile de jur împrejur și coarnele. Și i-a făcut o cunună de jur împrejur.
27 Sub cunună a făcut două verigi de aur, pe care le-a pus în cele două unghiuri din cele două laturi, ca să se vâre în ele drugii care slujeau la ducerea lui.
28 A făcut niște drugi din lemn de salcâm și i-a poleit cu aur.
29 A făcut untdelemnul pentru ungerea sfântă și tămâia mirositoare, curată, alcătuită după meșteșugul făcătorului de mir.