1 Jaj az ellenszegülő, szennyes és erőszakos városnak!

2 Nem hallgatott a szóra, nem fogadta el a fenyítést, nem bízott az ÚRban, nem közeledett Istenéhez.

3 Olyanok benne fejedelmei, mint az ordító oroszlánok, bírái, mint az este járó farkasok, egy csontot sem hagynak reggelre.

4 Prófétái becstelenek, hitető férfiak, papjai beszennyezik a szentet, és erőszakot tesznek a törvényen.

5 Ám igaz közöttük az ÚR, ő nem cselekszik hamisságot, ítéletét minden reggel napfényre hozza, nem mulasztja el. De a gonosz nem ismeri a szégyent!

6 Nemzeteket irtottam ki, elpusztultak bástyáik. Földúltam utcáikat, nincs, aki keresztülmenjen rajtuk. Rommá lettek városaik, egy ember sincs bennük, nincsen lakosuk!

7 Azt gondoltam: Csak félni fog engem, megfogadja az intést! Akkor nem pusztul el lakóhelye aszerint, amint végeztem felőle. De egyre gonoszabbra fordították minden cselekedetüket.

8 Ezért hát várjatok rám – ezt mondja az ÚR –, míg fölkelek, hogy ítéletet tegyek. Mert elvégeztem, hogy egybegyűjtöm a népeket, összegyűjtöm az országokat, hogy kiöntsem rájuk fölindulásomat, haragom egész hevét. Bizony, féltékeny haragom tüzében elpusztul az egész föld!

9 Akkor majd tisztává változtatom a népek ajkát, hogy mindnyájan az ÚR nevét hívják segítségül, és őt szolgálják egy akarattal.

10 Kús folyóvizein túlról hozzák nekem az áldozatot imádóim, szétszórt népem leányai.

11 Azon a napon nem kell szégyenkezned egyetlen cselekedeted miatt sem, amellyel vétkeztél ellenem. Mert akkor eltávolítom körödből azokat, akik kérkedve vigadoznak, és nem fogsz többé kevélykedni szent hegyemen.

12 De meghagyom közöttetek a nyomorult és szegény népet, amely az ÚR nevében keres menedéket.

13 Izráel maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, és nem találtatik szájában álnok nyelv, hanem legelésznek, lenyugszanak, és nem lesz, aki megrettentse őket.

14 Ujjongj, Sion leánya, harsogj, Izráel, örvendj és vigadj teljes szívedből, Jeruzsálem leánya!

15 Elfordította rólad az ÚR az ítéletedet, eltérítette ellenségedet. Izráel királya! Veled van az ÚR, nem kell többé veszedelemtől félned!

16 Azon a napon azt mondják Jeruzsálemnek: Ne félj, Sion, ne lankadjon a kezed!

17 Veled van az ÚR, a te Istened, ő erős és megment. Nagy örömmel örül neked, megújít szeretetével, ujjongással örvendezik neked.

18 Az ünnep miatt bánkódókat egybegyűjtöm, akik bár közületek valók, de gyalázat terhe van rajtuk.

19 Íme, elbánok minden nyomorgatóddal abban az időben, és a sántát megsegítem, a szétszóródottakat összeszedem, híressé és hírnevessé teszem őket gyalázatuk földjén.

20 Abban az időben elhozlak titeket, akkor majd összeszedlek titeket. Bizony, hírnevessé és híressé teszlek titeket a föld minden népe között, amikor jóra fordítom sorsotokat a szemetek láttára – ezt mondja az ÚR.