1 A Lélek pedig világosan mondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert hitető lelkekre és ördögök tanításaira figyelnek

2 hazug beszédűek képmutatása által, akik meg vannak bélyegezve saját lelkiismeretükben,

3 akik ellenzik a házasságot és bizonyos ételek élvezését, amelyeket Isten azért teremtett, hogy a hívők és akik megismerték az igazságot, hálaadással részesedjenek belőlük.

4 Mert Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele,

5 mert megszenteltetik Isten igéje és a könyörgés által.

6 Ha ezeket megosztod a testvérekkel, Krisztus Jézus jó szolgája leszel, mivel az általad követett hit és a jó tudomány beszéde táplál téged.

7 A szentségtelen és vénasszonyos meséket pedig vesd el. A kegyességben gyakorold magadat,

8 mert a test gyakorlásának kevés haszna van, de a kegyesség mindenre hasznos, mivel megvan benne a jelenvaló és az eljövendő élet ígérete.

9 Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó.

10 Azért fáradunk és küzdünk, mert reménységünket az élő Istenbe vetettük, aki minden ember megtartója, kiváltképpen a hívőké.

11 Ezeket hirdesd és tanítsd!

12 Senki meg ne vesse a te ifjúságodat, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben és tisztaságban.

13 Amíg megérkezem, legyen gondod a felolvasásra, az intésre és a tanításra.

14 Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot, amelyet prófétálás által, a vének kézrátételével kaptál.

15 Ezekre legyen gondod, ezekkel foglalkozz, hogy előhaladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt.

16 Vigyázz magadra és a tanításra, maradj meg azokban, mert ha ezt teszed, magadat is, és hallgatóidat is megmented.