1 Hallgassatok, fiaim, az atyai intésre, és figyeljetek az okos tudományra!

2 Mert jó tanulságot adok nektek, ne hagyjátok el tanításomat!

3 Mikor még mint gyermek apámnál voltam, mint kicsi és egyetlen, anyám mellett,

4 tanítgatott, és ezt mondta nekem: Támaszkodjék szavaimra szíved, tartsd meg parancsaimat, és élni fogsz!

5 Szerezz bölcsességet, szerezz értelmet, ne felejtsd el szavaimat, és ne térj el tőlük!

6 Ne hagyd el, és megőriznek téged, szeresd, és megoltalmaznak téged!

7 A bölcsességnek ez a kezdete: Szerezz bölcsességet, és minden szerzeményeden szerezz értelmet!

8 Becsüld nagyra, és felmagasztal téged. Dicsőséget hoz rád, ha magadhoz öleled.

9 Ékes koszorút tesz a fejedre, díszes koronát ajándékoz neked.

10 Hallgasd meg, fiam, és fogadd el mondásaimat, mert megsokasítják életed éveit.

11 A bölcsesség útjára tanítottalak, helyes ösvényen vezettelek téged.

12 Jártodban semmi sem gátolja lépteidet, és ha futsz, nem botlasz el.

13 Ragaszkodj az intelemhez, ne térj el tőle, vigyázz rá, mert ez a te életed!

14 A bűnösök ösvényére ne lépj, ne járj a gonoszok útján!

15 Ne törődj vele, ne menj arra, kerüld el azt, és menj másfelé!

16 Mert azok aludni sem tudnak, ha rosszat nem tehetnek, és elrabolja álmukat, ha nem vethetnek gáncsot.

17 Bűnnel szerzett kenyeret esznek, és erőszakkal szerzett bort isznak.

18 Az igazak ösvénye olyan, mint a felragyogó világosság, mely egyre világosabb lesz délig.

19 A bűnösök útja olyan, mint a sűrű homály; nem tudják, miben botlanak majd meg.

20 Fiam, figyelj szavaimra, hajtsd füledet mondásaimra!

21 Ne téveszd szemed elől, őrizd meg azokat szíved mélyén,

22 mert életet adnak azoknak, akik megtalálják, és gyógyulást egész testüknek.

23 Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet!

24 Tartsd távol szádtól a csalárdságot, és távolítsd el ajkadról a hamisságot!

25 Szemed előre tekintsen, és egyenesen magad elé nézz!

26 Ügyelj, hogy merre tart a lábad, akkor minden utad biztos lesz.

27 Ne térj le se jobbra, se balra, tartsd távol lábadat a rossztól!