1 Ne irigyeld a rossz embereket, és ne kívánj velük lenni!

2 Mert pusztításon töpreng a szívük, és bántó, amit beszél az ajkuk.

3 Bölcsesség építi a házat, értelem szilárdítja meg,

4 és ismeret tölti meg a szobákat mindenféle drága és kedves értékkel.

5 A bölcs férfi erős, és a tudós ember nagy erejű.

6 Megfontoltság kell a háborúhoz, és segítséget jelent a sok tanácsadó.

7 Magas a bolondnak a bölcsesség: ne nyissa ki száját a kapuban!

8 Aki gonosz tettet tervez, azt alattomos embernek hívják.

9 Az alattomos bolondság vétek, és utálják az emberek a csúfolódót.

10 A nyomorúság idején kiderül, hogy erős-e az, aki annak mondja magát.

11 Mentsd meg azokat, akiket halálra visznek, és ne fordulj el azoktól, akiket a vesztőhelyre hurcolnak!

12 Ha azt mondanád, hogy erről nem tudunk, az, aki a szíveket vizsgálja, beléd lát, és aki lelkedet őrzi, ismer; ő megfizet az embernek cselekedete szerint.

13 Egyél, fiam, mézet, mert jó, és a lépes méz édes az ínyednek.

14 Tudd meg hát, hogy ilyen a bölcsesség a lelkednek: ha megtalálod, van jövendőd, és reménységed nem semmisül meg.

15 Ne ólálkodj, te bűnös, az igaz lakóhelyénél, ne pusztítsd el nyugvóhelyét!

16 Mert ha hétszer elesik is az igaz, mégis fölkel, de a bűnösök elbuknak a bajban.

17 Ha elesik ellenséged, ne örülj, és ha elbukik, ne vigadjon a szíved,

18 mert az Úr meglátja, rosszallja, és elfordítja haragját róla.

19 Ne haragudj a gonosztevőkre, ne irigyeld a bűnösöket!

20 Mert nincs jövője a gonosznak, a bűnösök mécsese kialszik.

21 Fiam, féld az Ur at és a királyt, és felforgatók közé ne keveredj!

22 Mert hirtelen támad rájuk a veszedelem, és ki tudja: kettőjüktől milyen pusztulás jön?

23 Ezek is a bölcsek mondásai: Nem jó a személyválogatás a törvénykezésben.

24 Aki igaznak mondja a bűnöst, azt átkozzák a népek, és kárhoztatják a nemzetek.

25 De akik igazságot szolgáltatnak: jó dolguk lesz, és gazdag áldás száll rájuk.

26 Ajkakat csókol az, aki helyes választ ad.

27 Lásd el kinti tennivalódat, és végezd el mezei munkádat, azután építsd házadat!

28 Ne tanúskodj ok nélkül felebarátod ellen: miért szednéd rá beszédeddel?

29 Ne mondd: Ahogy ő bánt velem, én is úgy bánok vele, megfizetek mindenkinek cselekedete szerint!

30 Elmentem a lusta ember földje mellett, és az esztelen ember szőlője mellett,

31 és láttam, hogy egészen fölverte a gaz, színét elfedte a gyom, és kőkerítése összedőlt.

32 Amikor ezt láttam, elgondolkoztam, elnéztem, és ezt az okulást szereztem:

33 Még egy kis alvás, egy kis szunnyadás, összetett kézzel fekvés:

34 így tör rád a szegénység, mint az útonálló, és a szűkölködés, mint egy fegyveres ember.