1 Futnak a bűnösök, ha nem üldözik is őket, de az igazak biztosnak érzik magukat, mint egy oroszlán.

2 Sok a vezető, ha pártütés van az országban, míg egy értelmes és okos ember soká fenntartja a rendet.

3 Ha szegény ember a nincstelenek elnyomója, olyan az, mint a felhőszakadás, mely után nincs kenyér.

4 Akik elhanyagolják a tanítást, dicsérik a bűnösöket, de akik megfogadják a tanítást, ellenük támadnak.

5 A rossz emberek nem értik meg a törvényt, de akik keresik az Ur at, egészen megértik.

6 Jobb a feddhetetlenül élő szegény annál, aki gazdag, de görbe utakon jár.

7 Aki ügyel a tanításra, értelmes fiú az, de aki a dőzsölőkkel tart, szégyent hoz apjára.

8 Aki kamattal és uzsorával gyarapítja vagyonát, annak gyűjt, aki könyörül a nincsteleneken.

9 Aki elfordítja a fülét, és nem hallgat a tanításra, annak még az imádsága is utálatos.

10 Aki a becsületeseket rossz útra csábítja, maga esik a verembe, de a feddhetetlenekre szép örökség vár.

11 A gazdag ember bölcsnek tartja magát, de a nincstelen, ha értelmes, átlát rajta.

12 Ha az igazak vigadnak, az nagy dicsőséget jelent, ha a bűnösök kerülnek felül, keresni kell az embereket.

13 Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer.

14 Boldog ember, aki mindig istenfélő, de a kemény szívű bajba esik.

15 Olyan a szegény népen uralkodó bűnös, mint a morgó oroszlán és az éhes medve.

16 Ha esztelen a fejedelem, nagy lesz az elnyomás, de ha gyűlöli a nyerészkedést, hosszú ideig él.

17 Akit vérontás bűne terhel, hadd fusson a sírig, ne segíts neki!

18 Aki feddhetetlenül él, az segítséget kap, de aki görbe utakon jár, egyszer csak elbukik.

19 Aki műveli a földjét, annak elég kenyér jut, de aki hiábavalóságokat hajhász, annak szegénység jut.

20 A megbízható ember bőven kap áldást, de aki gyorsan akar meggazdagodni, nem marad büntetlenül.

21 A személyválogatás nem jó dolog, egy falat kenyérért is vétekbe viheti az embert.

22 Gyorsan akar gazdagságra jutni a kapzsi, de nem tudja, hogy ínségbe jut.

23 Aki figyelmezteti az embereket, az végül kedvesebb lesz annál, aki csak hízeleg.

24 Aki meglopja apját és anyját, és azt gondolja, hogy az nem bűn, cinkosa az a gonosztevőnek.

25 A telhetetlen ember viszályt szít, de aki az Úr ban bízik, az gyarapodik.

26 Aki a maga eszében bízik, ostoba, de aki bölcsen él, az megmenekül.

27 Nem fog szűkölködni az, aki ad a szegénynek, de aki elfordítja tőle tekintetét, azt sok átok éri.

28 Ha fölemelkednek a bűnösök, elrejtőzik az ember, de ha azok elpusztulnak, sokan lesznek az igazak.