1 Lemúél masszái király beszéde, amelyre anyja tanította.

2 Mit mondjak, fiam, méhemnek gyermeke, akiért fogadalmat tettem?

3 Ne vesztegesd erődet nőkre, ne járj azokhoz, akik királyokat rontanak meg!

4 Lemúél! Nem illik a királyokhoz a borivás, nem illik az a királyokhoz, sem a fejedelmekhez a részegeskedés.

5 Mert ha iszik, elfeledkezik a rendeletekről, és helytelenül ítélkezik a nincstelenek ügyében.

6 Adjatok részegítő italt a veszendőnek, és bort az elkeseredett embernek.

7 Igyék, hogy megfeledkezzék szegénységéről, és ne gondoljon tovább nyomorúságára.

8 Nyisd meg szádat a némáért, a mulandó emberek ügyéért!

9 Nyisd meg szádat, ítélkezz igazságosan, juttasd igazához a nincstelent és a szegényt!

10 Derék asszonyt kicsoda találhat? Értéke sokkal drágább az igazgyöngynél.

11 Ura szívből bízik benne, vagyona el nem fogy.

12 Egész életén át javát munkálja urának, nem kárát.

13 Szerez gyapjút és lent, és jókedvűen dolgozik kezével.

14 Hasonló a kereskedők hajóihoz: távolból is hoz eledelt.

15 Fölkel még éjjel, ételt ad háza népének, és rendelkezést szolgálóinak.

16 Ha az a szándéka, mezőt vásárol, keze munkájával szőlőt telepít.

17 Megkeményíti derekát, megfeszíti karjait.

18 Érzi, milyen hasznos tevékenysége, éjjel sem alszik el mécsese.

19 Ügyesen kezeli a rokkát, tenyerében tartja az orsót.

20 Tenyerét megnyitja a nincstelen előtt, kezét nyújtja a szegénynek.

21 Nem félti háza népét a hóeséskor sem, mert egész háza népe meleg ruhába öltözött.

22 Színes szőtteseket készít magának, lenvászon és bíbor az öltözete.

23 Férjét jól ismerik a városkapukban, ahol az ország véneivel ül együtt.

24 Finom inget készít, és eladja, övet is ad el a kalmárnak.

25 Erő és méltóság árad róla, és nevetve néz a holnap elé.

26 Szája bölcsességre nyílik, és nyelve szeretetre tanít.

27 Ügyel háza népe dolgaira, nem kenyere a semmittevés.

28 Fölkelnek előtte fiai, és boldognak mondják, ura pedig így dicséri:

29 Sok nő végez derék munkát, de te felülmúlod mindegyiket!

30 Csalóka a báj, mulandó a szépség, de az Ur at félő asszony dicséretre méltó.

31 Hadd élvezze munkája gyümölcsét, dicsérjék tetteiért minden helyen!