1 A különc a maga kívánsága után jár, és hadakozik minden jóravaló dolog ellen.

2 Az ostoba nem leli kedvét az értelemben, csak saját eszének fitogtatásában.

3 Ahová bűnös érkezik, oda megérkezik a megvetés is, és a szégyentelenséggel együtt jár a gyalázat.

4 Mély víz az ember szájának beszéde, áradó patak, bölcsesség forrása.

5 Nem jó a bűnösnek kedvezni, sem jogaiból kiforgatni az igaz embert.

6 Az ostoba ajka perpatvart okoz, és szája vereséget idéz elő.

7 Az ostobának saját szája a romlása, és saját ajkai ejtik csapdába őt.

8 A rágalmazó szavai, mint a jó falatok, behatolnak a test belsejébe.

9 Aki munkájában hanyag, az testvére annak, aki tönkretesz.

10 Erős torony az Úr neve, oda fut az igaz, és védelmet talál.

11 A gazdagnak a vagyon az erős városa, magas várfalnak képzeli.

12 Akire romlás vár, annak fölfuvalkodik a szíve, de akire dicsőség, az alázatos.

13 Aki arra felel, amit meg sem hallgatott, azt bolondnak tartják, és megpirongatják.

14 Az ember lelke elviseli a szenvedést, de ha a lélek összetörik, azt el lehet-e hordozni?

15 Az értelmes ember szíve ismeretet szerez, és a bölcsek füle ismeretre törekszik.

16 Az ajándék tág teret nyit az ember előtt, és az előkelők elé juttatja.

17 Igaznak látszik az, aki először szól a perben, de sorra kerül ellenfele is, és megcáfolja.

18 A sorsvetés megszünteti a viszálykodást, és szétválasztja az erőszakosakat.

19 A rászedett testvér hozzáférhetetlenebb az erős városnál, és a viszály olyan, mint városkapun a zár.

20 Amit mond az ember, annak a gyümölcséből fog jóllakni a teste, és amit a beszéde terem, azzal kell jóllaknia.

21 Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi.

22 Aki jó feleséget talált, kincset talált, és elnyerte az Úr jóakaratát.

23 Könyörögve szól a szegény, de a gazdag keményen válaszol.

24 Van ember, aki bajba juttatja felebarátait, de van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél.