1 Aki szereti az intelmet, szereti a tudást, aki pedig gyűlöli a feddést, az ostoba marad.

2 A jó ember jóakaratot nyer az Úr tól, de az alattomos embert ő bűnösnek tartja.

3 Nem áll szilárdan a bűnösen élő ember, de az igazak gyökere mozdíthatatlan.

4 A derék asszony urának koronája, de mint a csontszú, olyan a szégyentelen.

5 Az igazak gondolatai helyesek, a bűnösök szándékai csalárdak.

6 A bűnösök szavai vérszomjasak, de a becsületeseket megmenti beszédük.

7 Romlás éri a bűnösöket, és odalesznek, de az igazak háza megmarad.

8 Értelmének megfelelően dicsérik az embert, a fondorlatos szívűt pedig megvetik.

9 Jobb annak, akit lebecsülnek, de szolgája van, mint annak, aki dicsekszik, de alig van kenyere.

10 Az igaz törődik még állatjának kívánságával is, a bűnösnek még az irgalma is kegyetlen.

11 Aki műveli földjét, jóllakik kenyérrel, de aki hiábavalóságokat hajszol, az esztelen.

12 A bűnös a gonoszsággal szerzett zsákmányra vágyik, az igazak mégis gyökeret vernek.

13 A vétkes ajak veszedelmes csapda, de az igaz kikerül a bajból.

14 Amit mond az ember, annak a gyümölcséből lakik jól, és amit tesz az ember, azt fizetik neki vissza.

15 A bolond helyesnek tartja a maga útját, a bölcs pedig hallgat a tanácsra.

16 A bolond bosszúsága azonnal kitudódik, az okos pedig leplezi szégyenét.

17 Aki igazán szól, az igazat mondja el, a hamis tanú pedig a csalárdságot.

18 Van, akinek a fecsegése olyan, mint a tőrdöfés, a bölcsek nyelve pedig gyógyít.

19 Az igaz ajak mindig állhatatos, a hazug nyelv pedig egy pillanatig sem az.

20 Csalárdság van azok szívében, akik a rosszon fáradoznak, de akik tanácsukkal békére intenek, azok szívében öröm.

21 Nem éri az igazat semmi veszedelem, de a bűnösök élete bajjal lesz tele.

22 Utálja az Úr a hazug ajkat, de a helyesen élőket kedveli.

23 Az okos ember nem fitogtatja tudását, az esztelen pedig kérkedik bolondságával.

24 A szorgalmasak uralkodni fognak, a lusta pedig robotolni fog.

25 Aki aggódik szívében, az levertté lesz, a jó szó viszont felvidítja.

26 Az igaz utat tud mutatni másnak is, a bűnösöket pedig tévelygésbe viszi saját útjuk.

27 A lusta a vadászzsákmányt sem süti meg, pedig drága kincse az embernek a szorgalom.

28 Az igazság ösvényén élet van, és útja nem a halál felé vezet.