1 Halljátok meg, fiaim, atyátok erkölcsi tanítását, és figyelmezzetek az értelemnek megtudására.

2 Mert jó tanulságot adok néktek; az én tudományomat el ne hagyjátok.

3 Mert én atyámnak fia voltam, gyenge és egyetlenegy az én anyám előtt.

4 Tehát tanított engem, és mondá nékem: tartsa meg az én beszédemet a te elméd, hogy megtartván az én parancsolatimat, élj;

5 Szerezz bölcseséget, szerezz eszességet; ne felejtkezzél el, se el ne hajolj az én számnak beszéditől.

6 Ne hagyd el azt, és megtart téged; szeresd azt, és megőriz téged.

7 A bölcseség kezdete ez: szerezz bölcseséget, és minden keresményedből szerezz értelmet.

8 Magasztald fel azt, és felmagasztal téged; tiszteltté tesz téged, ha hozzád öleled azt.

9 Ád a te fejednek kedvességnek koszorúját; igen szép ékes koronát ád néked.

10 Hallgasd, fiam, és vedd be az én beszédimet; így sokasulnak meg néked a te életednek esztendei.

11 Bölcseségnek útára tanítottalak téged, vezettelek téged az igazságnak ösvényin.

12 Mikor jársz, semmi nem szorítja meg a te járásodat; és ha futsz, nem ütközöl meg.

13 Ragaszkodjál az erkölcsi tanításhoz, ne hagyd el; őrizd meg azt, mert az a te életed.

14 A hitetleneknek útjára ne menj, se ne járj a gonoszok ösvényén.

15 Hagyd el, át ne menj rajta; térj el tőle, és menj tovább.

16 Mert nem alhatnak azok, ha gonoszt nem cselekesznek: és kimegy szemükből az álom, ha mást romlásra nem juttatnak.

17 Mert az istentelenségnek étkét eszik, és az erőszaktételnek borát iszszák.

18 Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig.

19 Az istentelenek útja pedig olyan, mint a homály, nem tudják miben ütköznek meg.

20 Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédimre hajtsad füledet.

21 Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben.

22 Mert életök ezek azoknak, a kik megnyerik, és egész testöknek egészség.

23 Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.

24 Vesd el tőled a száj hamisságát, és az ajkak álnokságát távoztasd el magadtól.

25 A te szemeid előre nézzenek, és szemöldökid egyenest magad elé irányuljanak.

26 Egyengesd el lábaid ösvényit, s minden te útaid állhatatosak legyenek.

27 Ne térj jobbra, se balra, fordítsd el a te lábadat a gonosztól.