1 Az emberi értelem tervezget, de az Úr adja meg, hogy mit mondjon a nyelv.

2 Minden útját helyesnek tartja az ember, de az Úr megvizsgálja a lelkeket.

3 Bízd az Úr ra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid.

4 Mindent rendeltetésének megfelelően készített az Úr, még a bűnöst is: a veszedelem napjára.

5 Utál az Úr minden fölfuvalkodott szívűt: kezet rá, hogy nem marad büntetlen!

6 Szeretettel és hűséggel jóvá lehet tenni a bűnt; az Úr nak félelme távol tart a rossztól.

7 Akinek életútját kedveli az Úr, azt még ellenségeivel is összebékíti.

8 Jobb az igaz úton szerzett kevés, mint a törvénytelenül szerzett nagy jövedelem.

9 Az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja járását.

10 Kijelentés hangzik a király ajkáról: nem szabad téves ítéletet mondania.

11 Az Úr é az igaz mérleg és mérőserpenyő, az ő művei a zacskóban tartott súlyok.

12 Utálniuk kell a királyoknak a bűnös tetteket, mert igazság teszi szilárddá a trónt.

13 A királyoknak kedves az igaz szó, és szeretik azt, aki őszintén beszél.

14 A király haragja a halál követe, de a bölcs ember kiengeszteli azt.

15 A király arcának ragyogása éltet, jóakarata olyan, mint a tavaszi esőt hozó felleg.

16 Mennyivel jobb bölcsességet szerezni, mint aranyat, és értelmet szerezni, mint színezüstöt!

17 A becsületes emberek útja kikerüli a veszélyt, életét tartja meg, aki útjára vigyáz.

18 Az összeomlást gőg előzi meg, a bukást pedig felfuvalkodottság.

19 Jobb szelíd lelkűnek lenni az alázatosok közt, mint zsákmányon osztozni a gőgösök közt.

20 Aki megérti az igét, annak jó dolga lesz, és boldog az, aki bízik az Úr ban.

21 A bölcs szívűt értelmesnek nevezik, a nyájas ajkak gyarapítják a tudást.

22 Élet forrása az értelem annak, akinek van, de a bolondot még inteni is bolondság.

23 A bölcs szívű értelmesen beszél, és ajkával is gyarapítja a tudást.

24 Lépes méz a kedves beszéd: édes a léleknek és gyógyulás a testnek.

25 Van út, amely az ember előtt egyenesnek látszik, de végül a halálba vezet.

26 A munkás önmagáért fáradozik, mert szája kényszeríti rá.

27 A mihaszna ember gonoszul áskálódik, és ajka olyan, mint a perzselő tűz.

28 Az álnok ember viszályt támaszt, a rágalmazó szétválasztja a barátokat is.

29 Az erőszakos ember rászedi felebarátját, és nem a jó úton vezeti.

30 Aki behunyja szemét, álnokságot tervez, aki összeszorítja ajkát, gonoszságot hajt végre.

31 Ékes korona az ősz haj, az igazság útján található.

32 Többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít.

33 Az ember végzi a sorsvetést, de mindig az Úr tól való a döntés.