1 Jobb a feddhetetlenül élő szegény, mint az álnok beszédű ostoba.

2 Ismeret nélkül az igyekezet sem jó, és aki nagyon siet, könnyen letér az útról.

3 Az embert a saját bolondsága vezeti félre, mégis az Úr ellen zúgolódik a szíve.

4 A vagyon sok barátot szerez, a nincstelentől a barátja is elválik.

5 Nem marad büntetlen a hamis tanú, és nem menekül meg, aki hazugságot beszél.

6 Sokan hízelegnek az előkelő embernek, és az ajándékozónak mindenki barátja.

7 A szegényt a testvérei is mind gyűlölik, még inkább eltávolodnak tőle barátai; szavaival unszolja őket, de hiába.

8 Aki értelmet szerez, önmagát szereti, aki megőrzi tudását, megtalálja a jót.

9 Nem marad büntetlen a hamis tanú, és elpusztul, aki hazugságot beszél.

10 Nem illik az ostobához a fényűzés, sem a szolgához az uralkodás a vezetőkön.

11 Az értelmes ember türelmes, díszére válik, ha megbocsátja a vétket.

12 Ha a király haragszik, olyan, mintha oroszlán morogna, de jóakarata olyan, mint a fűre hulló harmat.

13 Apjának szerencsétlensége az ostoba fiú, és mint a szüntelen csepegő háztető, olyan a zsémbes asszony.

14 A ház és a vagyon apai örökség, de az Úr tól van az okos feleség.

15 A restség mély álomba merít, és a lusta ember éhezik.

16 Aki megtartja a parancsot, megtartja életét, de aki nem törődik teendőivel, meghal.

17 Aki könyörül a nincstelenen, az Úr nak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.

18 Fenyítsd meg fiadat, míg van remény, de ne vigyen odáig indulatod, hogy halálát okozd!

19 A nagy haragú ember fizessen bírságot, mert ha elengeded neki, még nő a haragja.

20 Hallgass a tanácsra, és fogadd el az intést, hogy végre bölcs légy!

21 Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az Úr tervei valósulnak meg.

22 Amit az embertől megkívánnak, az a hűség, ezért jobb a szegény ember a hazugnál.

23 Az Úr félelme életet jelent: az ember elégedetten alszik, nem éri veszedelem.

24 Belenyújtja kezét a rest a tálba, de már a szájához nem viszi.

25 Ha megvered a csúfolódót, az együgyű okul, ha megfedded az okost, az belátja annak értelmét.

26 Szégyellni való és gyalázatos az a fiú, aki bántalmazza apját, vagy elkergeti anyját.

27 Ha nem hallgatsz, fiam, az intésre, tévelyegni fogsz okos tanítások nélkül!

28 A haszontalan tanú csúfot űz a törvényből, a bűnösök szája pedig csak úgy nyeli az álnokságot.

29 A csúfolódókat készen várja az ítélet, és az ostobák hátát az ütleg.