1 Ekkor így szólt az ÚR Mózeshez:

2 Az első hónapban, a hónap első napján állítsd föl a hajlékot, a gyülekezet sátrát.

3 Tedd oda a bizonyság ládáját, és fedd be a ládát a fedéllel.

4 Azután vidd be az asztalt, és rendezd el, ami rá való. Vidd be a mécsestartót is, és gyújtsd meg a mécseseit.

5 Helyezd a füstölőáldozat aranyoltárát a bizonyság ládája elé, és tedd föl a függönyt a hajlék bejáratára.

6 Azután helyezd az egészen elégő áldozat oltárát a gyülekezet sátrának bejárata elé.

7 A mosdómedencét pedig helyezd a gyülekezet sátra és az oltár közé, és önts bele vizet.

8 Azután alakítsd ki köröskörül az udvart, és az udvar kapujára tedd föl a függönyt.

9 Azután vedd a kenet olaját, és kend meg a hajlékot és mindazt, ami benne van. Így szenteld meg azt és minden edényét, hogy szent legyen!

10 Kend meg az egészen elégő áldozat oltárát is és annak minden edényét. Így szenteld meg az oltárt, hogy az igen szentséges legyen!

11 A mosdómedencét és állványát is kend meg; így szenteld meg!

12 Azután állítsd Áront és fiait a gyülekezet sátrának bejáratához, és mosd le őket vízzel!

13 Öltöztesd föl Áront a szent ruhákba, és kend fel őt. Így szenteld fel, hogy a papom legyen!

14 A fiait is vezesd oda, és öltöztesd föl őket köntösükbe.

15 Kend fel őket, ahogy atyjukat is felkented, hogy a papjaim legyenek! Ez a felkenésük örökre pappá teszi őket nemzedékről nemzedékre.

16 És pontosan úgy cselekedett Mózes, egészen úgy, ahogy az ÚR parancsolta neki.

17 A második év első hónapjában, a hónap első napján történt, hogy felállították a hajlékot.

18 Mózes tehát felállította a hajlékot, és letette a talpait, a deszkáit is felállította, beillesztette a reteszrudakat, és felállította az oszlopait.

19 Azután kifeszítette a hajlékra a sátrat, és a sátor takaróját is ráterítette felülről, ahogy az ÚR parancsolta neki.

20 Fogta és betette a bizonyságot is a ládába. A rudakat pedig a ládához illesztette, és a ládára ráhelyezte a fedelet.

21 Azután bevitte a ládát a hajlékba, és föltette a függőkárpitot, hogy elfedje a bizonyság ládáját, ahogy az ÚR parancsolta Mózesnek.

22 Az asztalt is bevitte a gyülekezet sátrába, a hajlék északi oldalához, a függönyön kívül.

23 Sorban kenyeret rakott rá az ÚR előtt, ahogy az ÚR parancsolta.

24 A mécsestartót a gyülekezet sátrában az asztallal szemben helyezte el, a hajlék déli oldalánál.

25 Meggyújtotta a mécseseket az ÚR előtt, ahogy az ÚR parancsolta neki.

26 Az aranyoltárt pedig a gyülekezet sátrában a függöny előtt helyezte el.

27 És fűszerekből való füstölőszert füstölögtetett rajta, ahogy az ÚR parancsolta.

28 A hajlék bejáratára föltette a függönyt.

29 Az égőáldozat oltárát pedig a hajléknak, a gyülekezet sátrának bejáratánál helyezte el, és egészen elégő áldozatot és ételáldozatot mutatott be rajta, ahogy az ÚR parancsolta.

30 A mosdómedencét pedig a gyülekezet sátra és az oltár közé helyezte, és vizet öntött bele mosakodásra.

31 Ebben mosták meg Mózes, Áron és fiai a kezüket és a lábukat.

32 Amikor a gyülekezet sátrába mentek, és amikor az oltárhoz járultak, megmosakodtak, ahogy az ÚR parancsolta Mózesnek.

33 Azután elrendezte az udvart a hajlék és az oltár körül, és az udvar kapujára föltette a függönyt. Így végezte el Mózes a munkát.

34 Ekkor a felhő befedte a gyülekezet sátrát, és az ÚR dicsősége betöltötte a hajlékot.

35 És Mózes nem tudott bemenni, mert a felhő rajta nyugodott, és az ÚR dicsősége betöltötte a hajlékot.

36 És amikor a felhő felszállt a hajlékról, Izráel fiai elindultak. Így volt egész utazásuk alatt.

37 Ha pedig a felhő nem szállt föl, ők sem indultak el, míg csak föl nem szállt.

38 Mert az ÚR felhője volt a hajlékon nappal, éjjel pedig tűz volt rajta. Izráel egész háza látta ezt vándorlása egész idején.