1 Ekkor így szólt az ÚR Mózeshez:

2 Mondd meg Izráel fiainak, hogy gyűjtsenek nekem ajándékokat. Gyűjtsenek nekem ajándékokat mindenkitől, akit a szíve erre indít.

3 Ilyen ajándékokat gyűjtsetek tőlük: aranyat, ezüstöt és rezet.

4 Kék, bíborpiros, karmazsin színű lenfonalat és kecskeszőrt.

5 Vörösre festett kosbőröket, borzbőröket és akácfát.

6 Mécsesbe való olajat, kenetolajhoz való balzsamot és füstöléshez való fűszereket.

7 Ónixköveket és foglalatba való köveket az éfódhoz és a hósenhez.

8 Készítsenek nekem szent hajlékot, hogy közöttük lakjam.

9 Pontosan úgy csináljátok a hajléknak és minden edényének a formáját, ahogy megmutatom neked.

10 Készítsenek egy két és fél könyök hosszú, másfél könyök széles és másfél könyök magas ládát akácfából.

11 Borítsd be azt tiszta arannyal, belül is, kívül is borítsd be, és készíts rá körben arany szegélyt.

12 Önts hozzá aranyból négy karikát, és illeszd azokat a négy sarkára, egyik oldalára is két karikát, a másik oldalára szintúgy.

13 Csinálj rudakat is akácfából, és borítsd be arannyal.

14 A rudakat dugd a láda oldalain levő karikákba, hogy azokkal hordozzák majd a ládát.

15 A rudak a láda karikáiban legyenek, és ne vegyék ki őket onnan.

16 Tedd a ládába a bizonyságot, amelyet neked adok.

17 Készíts két és fél könyök hosszú és másfél könyök széles fedelet is színaranyból.

18 Készíts két kerúbot is aranyból, vert aranyból készítsd őket a fedél két végére.

19 Az egyik kerúbot az egyik végére készítsd, a másik kerúbot a másikra. A fedél két végéből formázzátok ki a kerúbokat.

20 A kerúbok pedig terjesszék ki a szárnyaikat fölfelé, betakarva szárnyukkal a fedelet. Arcuk egymás felé legyen. A kerúbok arca a fedél felé forduljon.

21 A fedelet helyezd a ládára, a ládába pedig tedd bele a bizonyságot, amelyet adok neked.

22 Ott jelenek meg neked a fedél tetejénél, a két kerúb között, amelyek a bizonyság ládája fölött vannak, ott szólok hozzád mindazokról, amiket általad parancsolok Izráel fiainak.

23 Készíts két könyök hosszú, egy könyök széles és másfél könyök magas asztalt is akácfából.

24 Borítsd be színarannyal, és készíts rá körben aranyszegélyt.

25 Készíts rá körben egy tenyérnyi keretet, a keretre pedig készíts körben aranyszegélyt.

26 Négy aranykarikát is készíts hozzá, és illeszd a karikákat a négy láb négy végére.

27 A rúdtartó karikák a keret mellett legyenek, hogy hordozható legyen az asztal.

28 A rudakat is akácfából készítsd, és arannyal borítsd be; velük hordozzák az asztalt.

29 Készítsd el a tálait is, csészéit is, kancsóit is, kelyheit is, amelyekkel italáldozatot áldoznak. Színaranyból csináld őket!

30 Tégy az asztalra szent kenyeret, hogy az mindig előttem legyen.

31 Csinálj mécsestartót is színaranyból. Vert aranyból készüljön a mécsestartó. Szára, ága, csészéi, bimbói és virágai egy darabból legyenek.

32 Hat ág jöjjön ki az oldalaiból, három mécsestartó ág az egyik és három a másik oldalból.

33 Mandulavirág formájú három csésze legyen az egyik ágon, bimbóval és virággal, és mandulavirág formájú három csésze a másik ágon is, bimbóval és virággal. Ilyen legyen a mécsestartóból kijövő mind a hat ág.

34 A mécsestartón pedig négy mandulavirág formájú csésze legyen, bimbókkal és virágokkal.

35 Bimbó legyen a belőle kijövő két ág alatt és szintén bimbó a belőle kijövő két ág alatt és úgyszintén bimbó a belőle kijövő két ág alatt is: így legyen a mécsestartóból kijövő mind a hat ág alatt.

36 Bimbóik és ágaik vele egy darabból legyenek. Egy darab színaranyból legyen kiverve az egész.

37 Készíts hozzá hét mécsest is, és úgy rakják föl a mécseseit, hogy bevilágítsák az előtte levő teret.

38 A koppantói és hamutálai is színaranyból legyenek.

39 Egy talentum színaranyból készítsék az egész felszerelést.

40 Vigyázz, hogy a szerint a minta szerint készíttesd el, amelyet a hegyen mutattam neked.