1 Azután összegyűjtötte Mózes Izráel fiainak egész gyülekezetét, és azt mondta nekik: Ezek azok a dolgok, amelyeket az ÚR parancsolt, hogy cselekedjétek meg:

2 hat napon át dolgozzatok, a hetedik nap pedig szent legyen számotokra, az ÚR nyugalmának szombatja legyen az. Aki azon dolgozik, azt meg kell ölni.

3 Ne gyújtsatok tüzet házaitokban szombatnapon.

4 És azt mondta még Mózes az Izráel fiai egész gyülekezetének: Ez az, amit az ÚR parancsolt:

5 gyűjtsetek magatok közt ajándékot az ÚRnak. Mindenki, akinek szíve önként hajlandó arra, hozzon felajánlást az ÚRnak, aranyat, ezüstöt és rezet.

6 Kék, bíborpiros, karmazsinszínű lenfonalat és kecskeszőrt.

7 Vörösre festett kosbőröket, borzbőröket és akácfát.

8 Világító olajat, balzsamot a kenet olajához és fűszereket a füstöléshez.

9 Ónixköveket és foglalatba való drágaköveket az éfódhoz és a hósenhez.

10 Akik értenek hozzá közületek, jöjjenek elő, hogy megcsinálják mindazt, amit az ÚR parancsolt:

11 A hajlékot, annak sátrát és takaróját, horgait, deszkáit, reteszrúdjait, oszlopait és talpait.

12 A ládát és rúdjait a fedéllel együtt és a függőkárpitot.

13 Az asztalt és rúdjait, minden edényét és a szent kenyerekhez valókat.

14 A világító mécsestartót és a hozzá való eszközöket: a mécseseit és a világítóolajat.

15 A füstölőoltárt és rúdjait, a kenet olaját és a jó illatú füstölőt, a hajlék ajtajára tett takarót.

16 Az egészen elégő áldozat oltárát, annak rézrostélyát, rúdjait és minden eszközét, a mosdómedencét és állványát.

17 Az udvar szőnyegeit, oszlopait, talpait és az udvar kapujának függönyét.

18 A hajlék szögeit, az udvar szögeit és köteleit.

19 A szolgálati ruhákat a szent hajlékban való szolgálathoz, Áron szent ruháit és fiai papi öltözékét.

20 Azután eltávozott Izráel fiainak egész gyülekezete Mózes elől.

21 És eljött mindenki, akit szíve indított, és akit lelke hajtott, és felajánlásokat hoztak az ÚRnak a gyülekezet hajlékának elkészítéséhez, minden ott végzendő szolgálathoz és a szent ruhákhoz.

22 És eljöttek a férfiak és az asszonyok, mindenki, akit szíve indított. Kapcsokat, függőket, gyűrűket, karperecet, mindenféle aranytárgyakat hozott mindenki, aki aranyból való ajándékot ajánlott föl az ÚRnak.

23 És mindenki aszerint, amije volt, hozott kék, bíborpiros és karmazsinszínű fonalat és lenfonalat, kecskeszőrt, vörösre festett kosbőröket és borzbőröket.

24 Aki ezüstöt vagy rezet tudott vinni, mind felhozta ajándékul az ÚRnak, és akinek akácfája volt, fölhozta a különféle munkákban való felhasználásra.

25 Az asszonyok közül pedig mind, akik értettek hozzá, saját kezükkel fontak, és fölvitték azt, amit fontak, a kék, bíborpiros és karmazsinszínű fonalat és a lenfonalat.

26 Azok az asszonyok pedig, akik értettek hozzá, kecskeszőrt fontak.

27 A főemberek pedig ónixköveket, foglalni való köveket hoztak az éfódhoz és a hósenhez.

28 Illatszert is és olajat a mécsesbe és a kenethez és fűszereket a füstöléshez.

29 Minden férfi és asszony, akit szíve önként indított, hogy áldozzon az egész munkára, amelyet az ÚR elrendelt Mózes által, hogy véghezvigyenek: Izráel fiai mind önként hoztak ajándékot az ÚRnak.

30 Ekkor azt mondta Mózes Izráel fiainak: Íme, az ÚR név szerint hívta el Becalélt, Húr fiának, Úrínak a fiát Júda nemzetségéből.

31 Betöltötte Istennek lelkével, bölcsességgel, értelemmel és tudománnyal minden mesterséghez,

32 hogy meg tudjon tervezni mindent, amit aranyból, ezüstből és rézből kell csinálni

33 és foglalásra való köveket vésni, fát faragni és minden mesterségbeli munkát elvégezni.

34 Azontúl alkalmassá tette arra is, hogy tanítson, mind ő, mind Oholíáb, Ahíszámák fia, a Dán nemzetségéből.

35 Betöltötte őket a bölcsesség lelkével, hogy el tudjanak végezni mindenféle faragó-, kötő- és hímzőmunkát kék, bíborpiros, karmazsinszínű fonalból és lenfonálból és minden takácsmunkát, és el is készítsék ezeket a munkákat, és mesterműveket gondoljanak ki.