1 Megszólalt a témáni Elífáz, és ezt mondta:

2 Használhat-e az ember Istennek? Hiszen csak önmagának használ az okos.

3 Mi öröme telik a Mindenhatónak abban, hogy te igaz vagy? Van-e haszna abból, hogy te feddhetetlenül élsz?

4 Talán azért fenyít téged, mert féled őt, ezért száll perbe veled?

5 Bizony sok gonoszságod van, és bűneidnek se vége, se hossza!

6 Hiszen ok nélkül vettél embertársaidtól zálogot, és meztelenre vetkőztetted őket.

7 A szomjazónak nem adtál vizet, az éhezőtől megtagadtad a kenyeret.

8 A hatalmaskodóé az ország, a kiváltságosok laknak benne.

9 Az özvegyeket üres kézzel bocsátottad el, az árvák karjait összetörted.

10 Ezért vannak körülötted csapdák, és hirtelen rémület száll rád.

11 Rádtör a sötétség, amelyben nem látsz; vízáradat borít el.

12 Mennyei magasságban van az Isten! Nézd, milyen magasan ragyognak a csillagok!

13 És te azt kérdezted: „Mit tudhat az Isten? A sötét felhő mögül tehet-e igazságot?

14 Sűrű felhők takarják el őt, nem lát, és csak az ég peremén járkál.”

15 Az ősidők ösvényét akarod követni, amelyet álnok emberek tapostak,

16 akik időnap előtt ragadtattak el, és alapjukat elmosta az ár?

17 Azt mondták Istennek: Távozz el tőlünk! – azt gondolva, hogy semmit sem tehet a Mindenható,

18 hisz házukat javaival töltötte meg. – A bűnösök e gondolata távol legyen tőlem! –

19 Ám meglátják majd az igazak, és örülnek, az ártatlan pedig így fogja kigúnyolni őket:

20 Bizony, kiirtották ellenségeinket, tűz emészti meg még maradékukat is!

21 Légy bizalommal Istenhez, békülj meg vele, mert ennek jó eredménye lesz.

22 Fogadd el szájából a tanítást, és szívleld meg mondásait!

23 Ha megtérsz a Mindenhatóhoz, felépülsz. Ha eltávolítod az álnokságot sátradból,

24 porba dobod az aranyat, patakkövek közé az ófíri aranyat,

25 akkor a Mindenható lesz az aranyad és színtiszta ezüstöd.

26 Akkor majd megleled örömöd a Mindenhatóban, és arcodat Istenhez emeled.

27 Ha könyörögsz hozzá, meghallgat, te pedig teljesíted fogadalmaidat.

28 Amit eltervezel, sikerülni fog, világosság ragyogja be utadat.

29 Ha megaláztak, mondd ki, hogy gőgös voltál, mert azon segít Isten, aki lesüti a szemét.

30 Még azt is megmenti, aki nem ártatlan: Ha tiszta lesz a kezed, megmenekülsz.