1 A bölcs asszony építi a házát, a bolond pedig önkezével rontja le azt.

2 Aki egyenesen jár, féli az URat, aki pedig letér útjáról, az megveti őt.

3 A bolond szájában a kevélység botja van, de a bölcseket megőrzi ajkuk.

4 Mikor nincsenek ökrök, üres a jászol; de bő lesz a termés az ökör erejétől.

5 Az igaz tanú nem hazudik, a hamis tanú szája pedig hazugságot szól.

6 A csúfolódó bölcsességet keres, de nem talál, az eszes azonban könnyen jut ismerethez.

7 Kerüld az ostobát, mert értelmes beszédet nála nem találsz.

8 Az eszes bölcsessége az, hogy meggondolja útját, a bolondok pedig bolondul tévelyegnek.

9 A bolond gúnyt űz a bűnből, az igazak között pedig jóakarat van.

10 A szív ismeri a maga keserűségét, és örömében idegen nem részes.

11 Az istentelenek háza elvész, de az igazak sátra virul.

12 Van olyan út, amely helyesnek látszik az ember előtt, de végül halálra vezet.

13 Nevetés közben is fájhat a szív, és szomorúságra fordulhat az öröm is.

14 Útjaival megelégedett a romlott szívű, és a jó is elégedett a sajátjával.

15 Az együgyű minden dolgot elhisz, az eszes azonban vigyáz lépteire.

16 A bölcs fél, és ezért kerüli a gonoszt, a bolond viszont nemtörődöm és elbizakodott.

17 A hirtelen haragú bolondságot cselekszik, és a cselszövőt meggyűlölik.

18 Az esztelenek bolondságot örökölnek, az értelmeseket pedig tudás koszorúzza.

19 Meghajolnak majd a gonoszok a jók előtt, és a hamisak az igaz ember kapujánál.

20 A szegényt még társa is gyűlöli, a gazdagnak pedig sok barátja van.

21 Aki megveti felebarátját, vétkezik, de boldog, aki a szegényekkel irgalmasan bánik.

22 Nemde tévelyegnek, akik gonoszt forralnak? Ám kegyelem és igazság lesz részük azoknak, akik jóra igyekeznek.

23 Minden munkából származik nyereség, de a sok beszédből csak szűkölködés.

24 A bölcseknek ékességük a gazdagságuk; a tudatlanok bolondsága pedig csak bolondság.

25 Lelkeket ment meg az igaz tanú, az álnok pedig hazugságot szól.

26 Aki az URat féli, biztos oltalma van, és fiainak is menedékül lesz az.

27 Az ÚR félelme az élet forrása a halál tőrének elkerülésére.

28 A sok nép a király dicsősége, a nép elfogyása pedig az uralkodó romlása.

29 Aki késedelmes a haragra, nagyon értelmes, aki pedig türelmetlen, az bolondságot követ el.

30 A szelíd szív a test élete, az irigység pedig a csontok rothadása.

31 Aki elnyomja a szegényt, gyalázza annak Teremtőjét, aki pedig tiszteli őt, az könyörül a szűkölködőn.

32 Saját gonoszsága buktatja el az istentelent, az igaznak pedig még halálakor is van reménysége.

33 Az eszes ember szívében bölcsesség nyugszik, de az is hamar kitudódik, ami az ostobákban rejlik.

34 Az igazság fölmagasztalja a nemzetet, a bűn pedig szégyenükre van a népeknek.

35 A király jóakarattal van az eszes szolga iránt, de a haszontalanra haragszik.