1 Ne dicsekedj a holnapi nappal, mert nem tudod, mit hoz az a nap rád.

2 Más dicsérjen téged, és ne a te szájad, az idegen, és ne a te ajkad.

3 Súlyos a kő, és nehéz a homok, de a bolond haragja nehezebb mindkettőnél.

4 A búsulás kegyetlenséget szül és túláradó haragot, de ki állhatna meg az irigységgel szemben?

5 Jobb a nyilvánvaló dorgálás a titkolt szeretetnél.

6 Jó szándékúak a baráttól kapott sebek, de utálatos a gyűlölködő csókja.

7 A jóllakott ember még a lépes mézet is megtapossa, de az éhes embernek még a keserű is édes.

8 Mint a madárka, amely elbujdosott fészkéből, olyan az az ember, aki elbujdosott lakóhelyéről.

9 Amint az olaj és jó illat megvidámítja a szívet, úgy a jóbarát kedves tanácsa is, mely lelkéből fakad.

10 Barátodat és apád barátját ne hagyd el, és testvéred házába ne menj be nyomorúságod idején. Jobb a közeli szomszéd a távoli testvérnél.

11 Légy bölcs, fiam, és vidámítsd meg szívemet, hogy megfelelhessek annak, aki ócsárol engem!

12 Az eszes meglátja a bajt, és elrejtőzik, az esztelenek nekimennek, és kudarcot vallanak.

13 Vedd el a ruháját annak, aki kezességet vállal másért; végy zálogot tőle az idegenért.

14 Aki korán reggel nagy hangon áldja barátját, attól úgy veszik, mintha megátkozná.

15 A sűrű záporeső idején való szüntelen csepegés és a házsártos asszony hasonló egymáshoz.

16 Aki föl akarja tartóztatni, szelet tartóztat föl, és jobbjával olajat fog meg.

17 Ahogy vassal élesítik a vasat, úgy élesíti egyik ember a másikat.

18 Aki őrzi a fügét, eszik annak gyümölcséből, s aki urára figyel, azt tisztelik.

19 Ahogy a víz tükrözi az arcot, úgy tükrözi az ember szíve az embert.

20 Ahogy a sír és a halál földje ki nem elégül, úgy az ember szeme sem elégedik meg.

21 Ahogy az ezüstöt tégelyben és az aranyat kemencében próbálják meg, úgy az embert azzal, ha dicsérik.

22 Ha megtörnéd is a bolondot mozsárban mozsártörővel, mint az őrölt darát, nem távoznék el tőle bolondsága.

23 Tartsd számon jól juhaid állapotát, gondolj a nyájakra.

24 Mert nem örökkévaló a gazdagság, és vajon a korona nemzedékről nemzedékre öröklődik-e?

25 Amikor lekaszálják a füvet, és kihajt a sarjú, és begyűjtik a hegyekről a szénát,

26 akkor juhaidért ruhát és kecskéidért mezőt vehetsz,

27 és lesz elég kecsketejed, hogy táplálkozhass te, házad népe és szolgálóleányaid.