1 Când a ieșit Isus din Templu, unul din ucenicii Lui I-a zis: „Învățătorule, uită-Te ce pietre și ce zidiri!”

Când au ieşit. [Semne ale revenirii lui Hristos, Marcu 13,1-37 = Matei 24,1-51 = Luca 21,5-

38. Comentariu major: Matei.]


2 Isus i-a răspuns: „Vezi tu aceste zidiri mari? Nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată.”
3 Apoi a șezut pe Muntele Măslinilor în fața Templului. Și Petru, Iacov, Ioan și Andrei L-au întrebat deoparte:
4 „Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul când se vor împlini toate aceste lucruri?”
5 Isus a început atunci să le spună: „Băgați de seamă să nu vă înșele cineva.
6 Fiindcă vor veni mulți în Numele Meu și vor zice: „Eu sunt Hristosul!” Și vor înșela pe mulți.
7 Când veți auzi despre războaie și vești de războaie, să nu vă înspăimântați, căci lucrurile acestea trebuie să se întâmple. Dar încă nu va fi sfârșitul.
8 Un neam se va scula împotriva altui neam, și o împărăție împotriva altei împărății; pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și tulburări. Aceste lucruri vor fi începutul durerilor.

Tulburări. Dovezi textuale favorizează (cf. p. 146) omiterea acestui cuvânt.


9 Luați seama la voi înșivă. Au să vă dea pe mâna soboarelor judecătorești și veți fi bătuți în sinagogi; din pricina Mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților, pentru ca să le slujiți de mărturie.

Luaţi seama. Matei (cap. 24) omite partea cuvântării lui Isus relatată în Marcu 13,9-12, probabil pentru că relatase practic aceleaşi observaţii şi sfaturi dintr-o cuvântare timpurie. Pentru comentariul la aceste versete vezi la Matei 10,17-21.

Soboarelor. [Sfaturilor, KJV]. Fără îndoială o referire la Sinedriile iudaice sau la curţile de judecată locale care se întruneau în diferitele sinagogi (vezi p. 56). Înaintea dregătorilor şi înaintea împăraţilor. În primul rând o referire la cârmuitorii dintre Neamuri. Să le slujiţi ca mărturie. [Mărturie împotriva lor, KJV]. De preferat să duceţi mărturie înaintea lor (vezi la Matei 10,18).


10 Mai întâi trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită tuturor neamurilor.

Propovăduită. [Vestită, KJV]. Gr. kerusso, a proclama, a vesti, deci a predica.


11 Când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijorați mai dinainte cu privire la cele ce veți vorbi, ci să vorbiți orice vi se va da să vorbiți în ceasul acela; căci nu voi veți vorbi, ci Duhul Sfânt.

Vă vor duce. Însemnând aici că ei urmau să fie duşi la o curte de judecată sau la pedeapsă (vezi Matei 10,18; Luca 21,12; 22,54; Fapte 25,17; etc.). Să nu vă îngrijoraţi. [Să nu vă gândiţi, KJV]. Adică, să nu gândească cu îngrijorare; să nu fiţi îngrijoraţi (vezi la Matei 6,25; 10,19). Să nu premeditaţi. Vezi la Matei 10,19.20. Dovezile textuale atestă (cf. p. 146) omiterea acestor cuvinte.


12 Fratele va da la moarte pe fratele său, și tatăl pe copilul lui; copiii se vor scula împotriva părinților lor și-i vor omorî.
13 Veți fi urâți de toți pentru Numele Meu; dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit.
14 Când veți vedea „urâciunea pustiirii” stând acolo unde nu se cade să fie – cine citește să înțeleagă – atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munți.

Stând unde nu trebuie. Sau aşezaţi unde n-ar trebui să fie (RVS).


15 Cine va fi pe acoperișul casei să nu se coboare și să nu intre în casă ca să-și ia ceva din ea.
16 Și cine va fi la câmp să nu se întoarcă înapoi ca să-și ia haina.
17 Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor da țâță în zilele acelea!
18 Rugați-vă ca lucrurile acestea să nu se întâmple iarna.
19 Pentru că în zilele acelea va fi un necaz așa de mare cum n-a fost de la începutul lumii pe care a făcut-o Dumnezeu până azi, și cum nici nu va mai fi vreodată.
20 Și dacă n-ar fi scurtat Domnul zilele acelea, nimeni n-ar scăpa; dar le-a scurtat din pricina celor aleși.
21 Dacă vă va zice cineva atunci: „Iată, Hristosul este aici” sau: „Iată-L acolo”, să nu-l credeți.

Hristosul. [Hristos, KJV]. Literal, Hristosul adică Mesia. Cuvântul este folosit aici ca un titlu, nu ca un nume personal (vezi la Matei 1,1).


22 Căci se vor scula hristoși mincinoși și proroci mincinoși. Ei vor face semne și minuni, ca să înșele, dacă ar fi cu putință, și pe cei aleși.
23 Păziți-vă, iată că vi le-am spus toate dinainte.
24 Dar, în zilele acelea, după necazul acesta, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei,

În zilele acelea. Marcu este şi mai precis decât Matei în ce priveşte fixarea timpului acestor semne în cer (vezi la Matei 24,29).


25 stelele vor cădea din cer și puterile care sunt în ceruri vor fi clătinate.

Vor cădea. Vezi la Matei 24,29. Vincent (Word Studies in the New Testament) numeşte aceasta o exprimare care este foarte neîndestulătoare pentru originalul grafic. El notează că textul grec subliniază înţelesul de continuitate ca o ploaie de stele căzătoare. Vezi la Apocalipsa 6,13.


26 Atunci se va vedea Fiul omului venind pe nori cu mare putere și cu slavă.
27 Atunci va trimite pe îngerii Săi și va aduna pe cei aleși din cele patru vânturi, de la marginea pământului până la marginea cerului.
28 Luați învățătură de la smochin prin pilda lui. Când mlădița lui se face fragedă și înfrunzește, știți că vara este aproape.
29 Tot așa, când veți vedea aceste lucruri împlinindu-se, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși.
30 Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor împlini toate aceste lucruri.
31 Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.
32 Cât despre ziua aceea sau ceasul acela, nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.
33 Luați seama, vegheați și rugați-vă; căci nu știți când va veni vremea aceea.
34 Se va întâmpla ca și cu un om plecat în altă țară, care își lasă casa, dă robilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria lui și poruncește portarului să vegheze.

Plecat într-o altă ţară. [Într-o călătorie îndepărtată, KJV]. Marcu omite aici cea mai mare partea a cuvântării relatată în Matei 24,37 la 25,16.


35 Vegheați, dar, pentru că nu știți când va veni stăpânul casei: sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântarea cocoșilor, sau dimineața.

Nu ştiţi. Vezi la Matei 24,36.44. Acesta este motivul pentru a fi veghetor sau atent.

Seara. Cei patru termeni folosiţi aici se referă la cele patru străji din timpul nopţii, potrivit cu sistemul roman folosit pe atunci în Palestina.

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE

1 GC 25 1–37 DA 627–636

9 AA 81; SR 256; 5T 102, 717

11 CSW 40

13 DA 355

22 GC xi; 5T 746

24 GC 306

24–26 GC 37, 304

33 DA 634; GC 490; 2T 199, 321; 3T 572; 4T 306; 5T 102, 115; 6T 128; 7T 238

34 CH 302; ChS 13; COL 326; CS 83, 117, 119; CT 513; DA 362; Ed 138; Ev 91, 95; FE 48; ML 218, 276; MYP 301; SC 82; TM 165, 183; 2T 250, 255, 667; 4T 397;

5T 182, 184, 395, 462, 463, 564, 736; 6T 243, 245, 427, 433, 481; 7T 58; 8T 56, 246; 9T 221

34–37 8T 37

35 GC 38; 2T 191

35, 36 GC 491; 2T 205

35–37 2T 190, 192

36 6T 410

37 GC 57


36 Temeți-vă ca nu cumva, venind fără veste, să vă găsească dormind.
37 Ce vă zic vouă, zic tuturor: Vegheați!”