1 Efraim szelet legel, és a keleti szelet üldözi egész nap. Szaporítja a hazugságot és a sanyargatást: szövetséget kötnek az asszírokkal, és olajat visznek Egyiptomba.

2 Pere van az ÚRnak Júdával is, és megbünteti Jákóbot útjai miatt. Cselekedetei szerint fizet meg neki.

3 Már anyja méhében sarkon fogta bátyját, és ereje teljében Istennel küzdött.

4 Küzdött az angyallal, és legyőzte; sírt, és könyörgött neki. Bételben találta meg őt, és ott beszélt velünk.

5 Bizony az ÚR a Seregek Istene, ÚR az ő neve.

6 Térj hát vissza Istenedhez! Őrizd meg a hűséget és a törvényt, és szüntelenül bízzál Istenedben!

7 Kánaán ő, hamis mérőeszközök vannak a kezében, szereti megcsalni a másikat.

8 Efraim azt mondja: Bizony meggazdagodtam, vagyont szereztem magamnak. Nem találhatnak bennem bűnt, semmit sem szereztem vétkesen.

9 De én, az ÚR vagyok a te Istened Egyiptom földje óta. Újra sátorlakóvá teszlek, mint az ünneplés napjain.

10 Mert én szóltam a prófétákhoz, én sokasítottam meg a látomásokat, és én szóltam hasonlatokban a próféták által.

11 Mivel Gileád gonosz, bizony semmivé lesz! Gilgálban bikákkal áldoznak, de oltáraik olyanná lesznek, mint a kőrakások a mező barázdáin.

12 Jákób Arám földjére bujdosott, egy asszonyért szolgált Izráel, egy asszonyért őrizte a nyájat.

13 De próféta által hozta föl az ÚR Izráelt Egyiptomból, és próféta által tartotta meg.

14 Efraim elkeseredetten ingerelte Istent, de a vérontás visszaszáll rá, és az Úr megfizet neki gyalázatosságáért.