1 Hazugsággal fordult hozzám Efraim, Izráel háza pedig alattomosan. De Júda még Isten útján jár, a szentek népe állhatatos.

2 Efraim szelet hajszol, a keleti szelet űzi egész nap, hazugságot és erőszakot szaporít: szövetséget kötnek Asszíriával, és olajat visznek Egyiptomba.

3 Pere van az Úr nak Izráellel: megbünteti Jákóbot, ahogy megérdemli, tettei szerint fizet meg neki.

4 Már az anyaméhben rászedte testvérét, ereje teljében Istennel küzdött.

5 Küzdött az angyallal, és győzött, hogy az sírva könyörgött neki. Bételben talált rá, ott beszélt vele.

6 Bizony, az Úr a Seregek Istene; az Úr: ez az ő neve.

7 Térj hát meg Istenedhez, ragaszkodj az irgalomhoz és az igazsághoz, és reménykedj szüntelenül Istenedben!

8 Kalmár lett, hamis mérleg van a kezében, szeret harácsolni.

9 Efraim így beszél: Milyen gazdag lettem, nagy vagyonra tettem szert! Nem találhatnak bennem bűnt, semmit sem szereztem vétkesen.

10 De én, az Úr vagyok a te Istened Egyiptom óta: újra sátorlakóvá teszlek, amilyen egykor voltál!

11 Én szóltam a prófétákhoz, én adtam a sok látomást és a példázatokat a próféták által.

12 Mivel Gileád gonosz, semmivé kell lennie! Gilgálban bikákat áldoznak, de oltáraikból kőhalmok lesznek a szántóföld szélén.

13 Jákób Arám mezejére menekült, egy asszonyért szolgált Izráel, egy asszonyért őrizte a nyájat.

14 De próféta által hozta föl az Úr Izráelt Egyiptomból, és próféta által őrizte meg.

15 Efraim az elkeseredésig bosszantotta Urát, de ő megtorolja a vérontást, gyalázatos tetteiért megfizet neki.