1 Azután elkészítette Becalél a ládát akácfából, amely két és fél könyök hosszú, másfél könyök széles és másfél könyök magas volt.

2 Beborította színarannyal kívül is, belül is, és körös-körül aranyszegélyt készített rá.

3 Négy aranykarikát öntött a négy sarkára, az egyik oldalára is kettőt, a másikra is kettőt.

4 Rudakat is készített akácfából, és beborította arannyal.

5 Betolta a rudakat a láda oldalán levő karikákba, hogy a láda hordozható legyen.

6 Két és fél könyök hosszú és másfél könyök széles fedelet is készítettek színaranyból.

7 Két kerúbot is készített aranyból a fedél két végére, vert aranyból csinálta őket:

8 az egyik kerúbot az egyik végére, a másik kerúbot a másikra. A fedél két végéből kovácsolta ki a kerúbokat.

9 A kerúbok pedig kiterjesztették szárnyaikat fölfelé, betakarva szárnyukkal a fedelet. Az arcuk egymással szemben volt, és a fedél felé fordult.

10 Azután elkészítette az asztalt akácfából, két könyök hosszúra, egy könyök szélesre és másfél könyök magasra.

11 Beborította tiszta arannyal, és körös-körül aranyszegélyt készített rá.

12 Körben egy tenyér széles keretet csinált, és a kerethez köröskörül aranyszegélyt is készített.

13 Azután öntött hozzá négy aranykarikát, és a karikákat ráillesztette a négy láb négy végére.

14 A karikák a keret mellett voltak, hogy tartsák a rudat, s így az asztalt hordozhassák.

15 Elkészítette a rudakat is akácfából, és beborította arannyal, hogy hordozhassák az asztalt.

16 Megalkotta színaranyból az asztalra való edényeket is: tálait, csészéit, kelyheit és kancsóit, amelyekkel italáldozatot áldoznak.

17 Elkészítette színaranyból a mécsestartót is. Vert aranyból csinálta a mécsestartót, szára, ága, csészéi, bimbói és virágai egy darabból voltak.

18 Hat ág jött ki az oldalaiból: az egyik oldalról is három mécsestartó ág, a másik oldalról is három mécsestartó ág.

19 Három mandulavirág formájú csésze volt az egyik ágon, bimbóval és virággal s a másik ágon is három mandulavirág formájú csésze volt bimbóval és virággal. Ilyen lett mind a hat ág, amelyek kinyúltak a mécsestartóból.

20 A mécsestartón pedig négy mandulavirág formájú csésze volt, bimbókkal és virágokkal.

21 Bimbó volt a két ág alatt, bimbó volt a másik két ág alatt is, és bimbó volt a harmadik két ág alatt, mind a hat belőle kinyúló ágnál.

22 A bimbók és ágaik egy darabból voltak. Színaranyból készült, egy darabból vert ötvösmunka volt az egész.

23 Elkészítette színaranyból a hét mécsest, a koppantóit és a hamutálait.

24 Egy talentum színaranyból készítette azt és az összes hozzá tartozó eszközt is.

25 Elkészítette akácfából a füstölőoltárt is, ennek hossza egy könyök, szélessége is egy könyök volt; négyzet alakú és két könyök magas volt. Vele egy darabból készültek a szarvai is.

26 Beborította színarannyal a tetejét, az oldalait körös-körül és a szarvait is. Aranyszegélyt is készített hozzá köröskörül.

27 Két aranykarikát is csinált a szegélye alá, kétoldalt mindkét oldalára, hogy rúdtartókul legyenek, amelyeken hordozhatják az oltárt.

28 A rudakat is akácfából csinálta, és azokat is beborította arannyal.

29 A szent kenet olaját is elkészítette és a tiszta, fűszerezett illatáldozatot, úgy, ahogy a kenetkeverő készíti.