1 Azután elkészítette Becalél a ládát akáciafából, amely két és fél könyök hosszú, másfél könyök széles és másfél könyök magas volt.

2 Bevonta színarannyal kívül-belül, és készített rá körös-körül aranyszegélyt.

3 Öntött négy aranykarikát a négy sarkára: két karikát az egyik oldalára és két karikát a másik oldalára.

4 Készített rudakat is akáciafából, és azokat is bevonta arannyal.

5 Bedugta a rudakat a láda oldalain levő karikákba, hogy azoknál fogva hordozni lehessen a ládát.

6 Készített egy két és fél könyök hosszú, másfél könyök széles födelet is színaranyból.

7 Készített két kerúbot aranyból; ötvösmunkával készítette azokat a födél két végére.

8 Az egyik kerúbot az egyik végére, a másik kerúbot a másik végére: a fedél két végére készítette a kerúbokat.

9 A kerúbok szárnya ki volt terjesztve fölötte úgy, hogy betakarták szárnyukkal a födelet. Egymás felé fordultak, de a kerúbok arca a fedél felé nézett.

10 Azután elkészítette az asztalt akáciafából, amely két könyök hosszú, egy könyök széles és másfél könyök magas volt.

11 Bevonta színarannyal, és készített rá körös-körül egy aranyszegélyt.

12 Készített rá körös-körül egytenyérnyi keretet, a keretére pedig körös-körül aranyszegélyt készített.

13 Öntött hozzá négy aranykarikát, és ráerősítette a karikákat a négy láb négy felső végére.

14 A rúdtartó karikák a keretnél voltak, hogy hordozható legyen az asztal.

15 A rudakat akáciafából készítette, és bevonta arannyal, hogy hordozható legyen az asztal.

16 Elkészítette az asztalra való edényeket is színaranyból: a tálakat, serpenyőket, kelyheket és korsókat, amelyekkel az italáldozatot bemutatják.

17 Elkészítette a lámpatartót színaranyból. Ötvösmunkával készült a lámpatartó: szára, ágai, kelyhei, gombjai és virágai egy darabból voltak.

18 Hat ág nyúlt ki a két oldalából: három ág a lámpatartó egyik oldalából, három ág pedig a lámpatartó másik oldalából.

19 Három mandulavirág alakú kehely gömbbel és virággal az egyik ágon, három mandulavirág alakú kehely gömbbel és virággal a másik ágon: így volt mind a hat ágon, amelyek kinyúltak a lámpatartóból.

20 A lámpatartó középső szárán négy mandulavirág alakú kehely volt gömbbel és virággal.

21 Gömb volt a belőle kinyúló első két ág alatt, gömb volt a belőle kinyúló második két ág alatt, és gömb volt a belőle kinyúló harmadik két ág alatt, és így tovább a belőle kinyúló mind a hat ágnál.

22 Gömbjeik és ágaik a szárral együtt egy darabból voltak, egy darab színarany ötvösmunka volt az egész.

23 Készített hozzá hét mécsest meg koppantókat és hamutartókat is hozzá színaranyból.

24 Egy talentum színaranyból készült ez és az egész fölszerelése.

25 Elkészítette az illatáldozati oltárt is akáciafából. Hossza egy könyök, szélessége egy könyök, tehát négyzet alakú volt, és két könyök magas. Vele egy darabból voltak a szarvai.

26 Bevonta színarannyal a tetejét, körös-körül az oldalait és a szarvait. Körös-körül aranyszegélyt készített rá.

27 Két-két aranykarikát is készített hozzá a szegélye alá, kétfelől mindkét oldalára. Ezek voltak a rudak kengyelei, azoknál fogva hordozták az oltárt.

28 A rudakat akáciafából készítette, és bevonta arannyal.

29 Elkészítette a fölkenéshez való szent olajat és a jó illatú füstölőszereket tisztán, ahogyan a kenetkeverők készítik.