1 Fenyegető jövendölés Egyiptom ellen: Száguld az Úr gyors felhőn: Egyiptomba megy. Meginognak előtte Egyiptom bálványai, Egyiptom szíve megdermed keblében.

2 Egyiptomit egyiptomira uszítok, hogy testvér testvér ellen, barát barát ellen, város város ellen, tartomány tartomány ellen harcoljon.

3 Oda lesz Egyiptom bátorsága, tanácstalanná teszem. Kérdezgetik majd a bálványokat és a szellemeket, a halottidézőket és a jövendőmondókat.

4 De én kiszolgáltatom az egyiptomiakat egy keménykezű úrnak, egy erőskezű király uralkodik majd rajtuk! – így szól az Úr, a Seregek Ur a.

5 Kiapad a tenger vize, kiszárad, kiszikkad a folyam.

6 Bűzössé válnak a folyók. Egyiptomban a Nílus ágai leapadnak, kiszáradnak. Elfonnyad a nád és a sás,

7 a Nílus menti káka a Nílus torkolatánál; elszárad minden vetés a Nílus mellett, eltűnik, semmivé lesz.

8 Szomorúak a halászok, gyászolnak mind, akik a Níluson horgásznak, elalélnak, akik hálót vetnek a víz színére.

9 Szégyent vallanak a len megmunkálói, elsápadnak a gerebenezők és a vászonszövők.

10 Levertek lesznek a kötélverők, bánkódnak mind a napszámosok.

11 Milyen ostobák Cóan vezérei! A fáraó legbölcsebb tanácsosai esztelen tanácsot adnak. Hogy meritek azt mondani a fáraónak, hogy bölcsek vagytok, régi királyok sarjai?!

12 Hol vannak bölcseid? Mondják meg neked, ha tudják, mit határozott a Seregek Ur a Egyiptom felől!

13 Bolonddá tették Cóan vezéreit, alaposan rászedték Nóf vezéreit; tévútra vezették Egyiptomot a tartományok vezetői.

14 Mert beléjük öntötte az Úr az ámítás lelkét, hogy tévútra vezessék Egyiptomot minden vállalkozásában, ahogyan a részeg beletéved okádékába.

15 Nem sikerül Egyiptomnak semmiféle vállalkozása, bármire vállalkozik a fő vagy a farok, a pálmaág vagy a káka.

16 Azon a napon olyan lesz Egyiptom, mint az asszonyok: borzadni és rettegni fog a Seregek Ur a fölemelt kezétől, mert fölemeli ellene.

17 Egyiptom rettegni fog Júdától: ha csak említik is előtte, már retteg a Seregek Ur ának végzésétől, amelyet ellene hozott.

18 Azon a napon öt olyan város lesz Egyiptomban, amely kánaáni nyelven beszél, és a Seregek Ur ára esküszik. Az egyiket Napvárosnak nevezik.

19 Azon a napon oltára lesz az Úr nak Egyiptomban, a határán pedig az Úr nak szentelt oszlop.

20 A Seregek Ur áról tanúskodó jel lesz ez Egyiptomban. Ha segítségért kiáltanak az Úr hoz sanyargatóik miatt, ő szabadítót küld nekik, aki majd harcol értük, és megmenti őket.

21 Akkor megismerteti magát az Úr Egyiptommal, és Egyiptom megismeri az Ur at. Tisztelni fogják az Ur at véresáldozattal és ételáldozattal. Fogadalmat is tesznek az Úr nak, és teljesítik.

22 Ha csapással sújtja is az Úr Egyiptomot, de meg is gyógyítja. Megtérnek az Úr hoz, ő pedig meghallgatja és meggyógyítja őket.

23 Akkor majd országút vezet Egyiptomból Asszíriába, úgyhogy az asszírok Egyiptomba, az egyiptomiak pedig Asszíriába mehetnek, és Egyiptom Asszíriával együtt tiszteli az Ur at.

24 Azon a napon Egyiptom és Asszíria mellett Izráel, mint harmadik ország, áldás lesz a földön.

25 A Seregek Ur a pedig ezt az áldást mondja: Áldott Egyiptom, az én népem, és Asszíria, kezem alkotása, meg Izráel, örök tulajdonom!