1 Felele pedig a Naamából való Czófár, és monda:

2 Mindamellett az én gondolataim feleletre kényszerítenek engem, és e miatt nagy az izgatottság bennem.

3 Hallom gyalázatos dorgáltatásomat, de az én értelmes lelkem megfelel majd értem.

4 Tudod-é azt, hogy eleitől fogva, mióta az embert e földre helyheztette,

5 Az istentelenek vígassága rövid ideig tartó, és a képmutató öröme egy szempillantásig való?

6 Ha szinte az égig érne is az ő magassága, és a felleget érné is a fejével:

7 Mint az emésztete, úgy vész el örökre, és a kik látták, azt mondják: Hol van ő?

8 Mint az álom, úgy elrepül és nem találják őt; eltünik, mint az éjjeli látomás.

9 A szem, a mely rá ragyogott, nem látja többé, és az ő helye sem törődik már vele.

10 Fiai a szegények kedvében járnak, és kezei visszaadják az ő rablott vagyonát.

11 Csontjai, ha megtelnek is ifjú erővel, de vele együtt roskad az a porba.

12 Ha édes az ő szájában a gonoszság, és elrejti azt az ő nyelve alá;

13 És kedvez annak és ki nem veti azt, hanem ott tartogatja ínyei között:

14 Az ő étke elváltozik az ő gyomrában, vipera mérgévé lesz a belében.

15 Gazdagságot nyelt el, de kihányja azt, az ő hasából kiűzi azt az Isten.

16 A viperának mérgét szopta és a siklónak fulánkja öli meg őt,

17 Hogy ne lássa a folyóvizeket, a tejjel és mézzel folyó patakokat.

18 A mit másoktól szerzett, vissza kell adnia, nem nyelheti el, ép így az ő cserébe kapott vagyonát is, hogy ne örvendezhessen annak.

19 Mert megrontotta és ott hagyta a szegényeket, házat rabolt, de nem építi meg azt.

20 Mivel gyomra nem tudott betelni, nem is mentheti meg semmi drágaságát.

21 Az ő falánksága elől semmi sem maradt meg, azért nem lesz tartós az ő jóléte.

22 Mikor teljes az ő bősége, akkor is szükséget lát, és mindenféle nyomorúság támad reá.

23 Mikor meg akarja tölteni a hasát, reá bocsátja haragjának tüzét, és azt önti rá étele gyanánt.

24 Mikor vasból csinált fegyver elől fut, aczélból csinált íj veri át.

25 Kihúzza és az kijön a testéből és kivillan az epéjéből; rettegés támad felette.

26 Mindenféle titkos sötétség van az ő vagyonán; fúvás nélkül való tűz emészti meg őt; elpusztíttatik az is, a mi sátrában megmaradt.

27 Megjelentik álnokságát az egek, és a föld ellene támad.

28 Házának jövedelme eltünik, szétfoly az az ő haragjának napján.

29 Ez a gonosz ember fizetése Istentől, és az ő beszédének jutalma a Mindenhatótól.