1 Gyertek, térjünk vissza az ÚRhoz, mert ő megsebesített, de meg is gyógyít, megvert, de be is kötöz minket!

2 Két nap múlva megelevenít minket, harmadnapon föltámaszt, hogy színe előtt éljünk.

3 Ismerjük hát meg, törekedjünk arra, hogy megismerjük az URat! Eljövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljön hozzánk, mint az eső, mint a késői eső, amely megáztatja a földet.

4 Mit cselekedjem veled, Efraim? Mit tegyek veled, Júda? Hiszen hűségetek olyan, mint a reggeli felhő, mint a korán múló harmat.

5 Azért vertem meg őket a próféták által, és öldököltem őket számnak beszédeivel. Ítéleteim olyanok, mint a kelő nap.

6 Mert szeretetet kívánok, nem pedig áldozatot, Isten ismeretét inkább, mint égőáldozatokat.

7 De ők, mint Ádám, áthágták a szövetséget, hűtlenül cselekedtek ott ellenem.

8 Gileád a gonosztevők városa, vérrel van bemocskolva.

9 A papok társasága olyan, mint a leselkedő tolvajok: gyilkolnak a sikemi úton. Bizony, gonosz dolgokat cselekszenek.

10 Rettenetes dolgokat láttam Izráel házában. Ott van Efraim paráználkodása, tisztátalanná lett Izráel!

11 Júda, számodra is eljön az aratás, amikor fordítok népem sorsán.