1 „Jöjjetek, térjünk meg az Úr hoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít, megver, de be is kötöz bennünket.

2 Két nap múltán életre kelt, harmadnapra föltámaszt bennünket, és élünk majd előtte.

3 Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Ur at! Eljövetele biztos, mint a hajnalhasadás, eljön hozzánk, mint az őszi eső, mint a tavaszi eső, mely megáztatja a földet.”

4 Mit csináljak veled, Efraim? Mit csináljak veled, Júda? Hűségetek csak olyan, mint a reggeli felhő, vagy mint a korán tűnő harmat.

5 Ezért a próféták által ostoroztam őket, beszédeimmel gyilkoltam őket: ítéletem napvilágra jön.

6 Mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem égőáldozatokat.

7 De ők megszegték a szövetséget Ádámban, hűtlenné lettek ott hozzám.

8 Gileád a gonosztevők városa, vérrel van bemocskolva.

9 A papok társasága olyan, mint a lesben álló rablóbanda: embereket gyilkolnak a sikemi úton, galádságokat követnek el.

10 Szörnyűségeket láttam Izráel házában! Ott paráználkodik Efraim, tisztátalanná lett Izráel.

11 Júda, számodra is eljön az aratás, amikor fordítok népem sorsán.