1 Azután így beszélt Mózeshez az Úr:

2 Parancsold meg Izráel fiainak, és mondd meg nekik: Vigyázzatok arra, hogy a megszabott időben mutassátok be a nekem szóló áldozatot, az én kenyeremet kedves illatú tűzáldozatul.

3 Mondd meg nekik: Ezt a tűzáldozatot mutassátok be az Úr nak: naponta két hibátlan egyéves bárányt állandó égőáldozatul.

4 Az egyik bárányt reggel készítsd el, a másik bárányt pedig estefelé készítsd el,

5 ahhoz egytized véka finomlisztet ételáldozatul egynegyed hín préselt olajjal gyúrva.

6 Állandó égőáldozat ez, amilyet a Sínai-hegyen mutattatok be az Úr nak szóló kedves illatú tűzáldozatul.

7 A hozzá tartozó italáldozat egynegyed hín legyen bárányonként. A szentélyben öntsd ki az óborból készült áldozatot az Úr elé.

8 A második bárányt estefelé készítsd el. Ugyanolyan étel- és italáldozatot készíts hozzá, mint reggel. Kedves illatú tűzáldozat ez az Úr nak.

9 A nyugalom napján mutass be két egyéves hibátlan bárányt, ahhoz ételáldozatul kéttized véka finomlisztet olajjal gyúrva, meg a hozzá tartozó italáldozatot.

10 Ez legyen a nyugalomnapi égőáldozat minden nyugalom napján az állandó égőáldozaton és a hozzá tartozó italáldozaton kívül.

11 Minden hónap első napján mutassatok be égőáldozatul az Úr nak két bikaborjút, egy kost és hét egyéves hibátlan bárányt,

12 mindegyik bikához ételáldozatul háromtized véka finomlisztet olajjal gyúrva, a koshoz ételáldozatul kéttized véka finomlisztet olajjal gyúrva,

13 és mindegyik bárányhoz ételáldozatul egy-egy tized véka finomlisztet olajjal gyúrva. Égőáldozat ez, kedves illatú tűzáldozat az Úr nak.

14 A hozzájuk tartozó italáldozat pedig legyen fél hín bor egy bikához, egyharmad hín egy koshoz és egynegyed hín egy bárányhoz. Ez az újhold égőáldozata havonként, az esztendő minden hónapjában.

15 Vétekáldozatul pedig készítsetek egy kecskebakot az Úr nak az állandó égőáldozaton kívül a hozzá tartozó italáldozattal együtt.

16 Az első hónapban, a hónap tizennegyedik napján van az Úr páskája,

17 és ennek a hónapnak a tizenötödik napján van az ünnep. Hét napig kovásztalan kenyeret kell enni.

18 Az első napon tartsatok szent összejövetelt. Ne végezzetek semmiféle foglalkozáshoz tartozó munkát!

19 Tűzáldozatul mutassatok be égőáldozatot az Úr nak: két bikaborjút, egy kost és hét egyéves bárányt, amelyek hibátlanok legyenek.

20 A hozzájuk tartozó ételáldozat olajjal gyúrt finomliszt legyen: egy bikához háromtized, a koshoz kéttized vékával adjatok,

21 a hét bárányhoz pedig bárányonként egy-egy tizedet adjatok.

22 Vétekáldozatul mutassatok be egy bakot, hogy engesztelést szerezzen nektek.

23 Ezeket a reggeli égőáldozaton, az állandó égőáldozaton kívül készítsétek el.

24 Ugyanígy készítsétek el mindennap, hét napon át kedves illatú tűzáldozatként az Úr eledelét. Az állandó égőáldozaton kívül kell ezeket elkészíteni a hozzájuk tartozó italáldozattal együtt.

25 A hetedik napon is tartsatok szent összejövetelt. Ne végezzetek semmiféle foglalkozáshoz tartozó munkát!

26 Az első termés napján, amikor új ételáldozatot mutattok be az Úr nak, azaz a hetek ünnepén tartsatok szent összejövetelt. Ne végezzetek semmiféle foglalkozáshoz tartozó munkát,

27 hanem mutassatok be kedves illatú égőáldozatul az Úr nak két bikaborjút, egy kost és hét egyéves bárányt.

28 A hozzájuk tartozó ételáldozat olajjal gyúrt finomliszt legyen: mindegyik bikához háromtized vékával, a koshoz kéttized vékával,

29 a hét bárányhoz pedig bárányonként egy-egy tized vékával adjatok.

30 Egy kecskebakot is mutassatok be, hogy engesztelést szerezzen nektek.

31 Az állandó égőáldozaton és az ahhoz tartozó ételáldozaton kívül készítsétek el ezeket a hozzájuk tartozó italáldozattal együtt. Az állatok hibátlanok legyenek.